2023-06-08 Новини за продукти

Компетентността на процеса повишава гъвкавостта и производителността при смесването на сиропи за напитки

Опитвате ли се да сте в крак с тенденциите сред напитките, като при това поддържате с релевантно и печелившо производство? Постоянната иновация е задължително условие за производителите на напитки. За да отговаря на променящите се вкусове на клиентите, даден производител на безалкохолни напитки трябва да се справи с увеличеното търсене на по-широка гама от продукти с по-широко разнообразие от съставки. Благодарение на всеобхватното разбиране на Alfa Laval за проектирането на помещения за сиропи за напитки и иновативните решения за смесване, компанията ви скоро може да се наслади на по-голяма гъвкавост на процеса и 50% по-бързо производство на партиди.

Компетентността по отношение на технологичните процеси и тестовото оборудване печелят доверието на клиента

Обработката на течностите и сухите съставки в сложните формули на сироп за напитки изискват гъвкавост и скорост. Alfa Laval демонстрира задълбочено разбиране на предизвикателствата, пред които е изправен глобалният производител на напитки, печели доверието на ключовите фигури, вземащи решения и централните отдели за разработки и развитие и за инженеринг. Пробите убедиха производителя, че промяната на съществуващия дизайн на помещението за сироп с иновативни решения за смесване от Alfa Laval ще подобрят гъвкавостта и производителността на процеса и ще добавят стойност за клиента.

50% по-бързо време за производство

Познанията на Alfa Laval за процеса и обвързаността с подобряване на производителността намаляват времето за обработка на сиропа от два часа на един час за партида. Смяната на съществуващите технологии за смесване с миксера за хибридни прахообразни смеси на Alfa Laval с ротационния струен миксер на Alfa Laval осигурява допълнително време за производство всеки ден. По-бързата скорост на производство на сироп също така намалява разходите за енергия.

Beverage Process Chart_From Dosing station_FS 2110 .jpg

По-малко време за поддръжка

Намаляването на времето за поддръжка е още един пример за технологичната находчивост на Alfa Laval. Поддръжката на ротационния струен миксер изисква един сервизен инженер да работи на нивото на платформата за един до два часа; за сравнение – съществуващата голяма бъркалка изисква работа от няколко сервизни инженери през целия ден на платформа с няколко нива на обслужване. По-малко време за спиране на производството означава повече време на непрекъснато производство.

Увеличена безопасност на работниците

Същото важи за смесването на течност с прах. Боравенето със и дозирането на съставките с хибридния миксер за прахообразни продукти на Alfa Laval се случва на нивото на пода, което води до по-лесни операции и увеличена безопасността на работниците. Това елиминира необходимостта работниците да носят 25-килограмови торби и да изсипват съставките в резервоара през отвора за достъп.

Целенасочено производство с иновации при смесване

Уникалният дизайн на хибридния миксер за прахообразни продукти на Alfa Laval, заедно с ротационния струен миксер надминават предишната установка в помещението за производство на сироп, отнемат по-малко подово пространство и изискват по-малка инвестиция за обслужващи платформи в сградите. Екипът на Alfa Laval се събра и работи неуморно със системните интегратори, за да проектира решение за смесване, което произвежда повече партиди сироп със сложна формула – безопасно, бързо и ефективно.

Устойчива оптимизация

Каква е следващата стъпка? Компанията поиска от Alfa Laval чрез глобалния си мениджър за устойчивост да намали емисиите и да въведе по-голяма енергийна и водна ефективност в цялото предприятие. Това е свидетелство за компетентността на Alfa Laval по отношение на процесите и възможността за оптимизирането им и добавя стойност, както и увеличава конкурентното предимство.

Етикети

Всички

Свързано съдържание: