2023-10-17 Новини за продукти

Икономиите на вода и енергия изплащат подобренията по инсталацията само за четири месеца

В продължение на десетилетия производствените мощности на водещ южноафрикански производител на сладолед се разширяват, като се използват различни доставчици на компоненти, но дейностите по обслужване и поддръжка стават доста сложни, отнемащи време и със скъп инвентар от много различни резервни части. Като част от стратегията за модернизиране, компанията искаше да работи с производствено оборудване само от един доставчик, както и да инвестира в оборудване, което би им позволило да изпълнят целите за устойчивост на компанията, включително икономии на вода, енергия и намален въглероден отпечатък. Първата стъпка беше да се заменят десет клапана с такива на Alfa Laval, всеки с монтиран ThinkTop, което потенциално ще спести 165 000 литра течност за CIP ежегодно, наред със съответните намалени разходи и икономии на енергия.

Преминаването към единен стандарт спестява разходи и опростява поддръжката

Когато водещият южноафрикански производител на сладолед реши да опрости и модернизира производственото си оборудване, той се свърза с дългосрочния си партньор в обслужването IPS (Innovative Processing Solutions), за да оцени текущата инсталация и да планира правилния път в бъдеще. Стандартизацията се превърна в ключова дума в проекта за модернизиране, заедно със строгите изисквания за хигиенни характеристики и отличната надеждност. След първоначалната оценка IPS предложи решението за модернизиране да се основава на компоненти на Alfa Laval, така че да се повиши ефективността на ежедневното производство и при рутинна поддръжка. Предложеното решение допадна на клиента и като първа стъпка IPS замени десет клапана с модели против смесване Unique Mixproof от Alfa Laval, всеки с ThinkTop за оптимизиране на почистването на място. Нещо повече, с IPS като оторизиран сервизен партньор на Alfa Laval, производителят на сладолед получи лесен достъп до оригинални резервни части, добре планиран план за поддръжка и бърза техническа поддръжка, за да се избегнат скъпи престои. „Горди сме, че подкрепяме пътя на растеж на един от водещите производители на сладолед в света. Нашето тясно партньорство с Alfa Laval ни позволява да постигнем реална промяна за клиента при постигането на неговите цели за по-стандартизирана и ефективна производствена организация, по-ниски разходи за поддръжка и по-устойчиво производство на сладолед“, споделя Хулисани Мудау, технически директор в IPS.

 

optimize-ensure-competetive-edge.jpg

 

Спестяване на 165 000 литра вода за CIP всяка година IPS използва калкулатора Joules на Alfa Laval, за да изчисли икономиите на вода и енергия от новото оборудване. В сравнение със старото решение, новата инсталация се очаква да спестява 165 000 литра вода всяка година, което означава икономия от 70 000 евро, включително намалени разходи за електроенергия и химикали. Освен това се спестяват разходи от намалено боравене с отпадни води, но това не е включено в изчисленията. „Joules е отличен инструмент за изчисляване на спестяванията преди действителната инвестиция. Използвахме Joules, за да документираме потенциалните спестявания при различни решения, което предостави ценен принос към процеса на вземане на решения относно стратегията за модернизиране на завода“, споделя Хулисани Мудау. Икономиите на вода се изразяват в значителни спестявания на потреблението на електроенергия за изпомпване, както спестяване на разходи за закупуване на вода, химикали и електроенергия. В същото време се намалява натоварването на пречиствателните съоръжения за отпадни води. Въз основа на положителния опит от първите подобрения на производството, проектът за модернизиране ще продължи през следващите години с цел непрекъснато подобряване на производителността, намаляване на разходите за поддръжка и реализиране на значителни икономии на вода и електроенергия.

Факти за решението

Всеки от десетте клапана DN50 Unique Mixproof има монтиран Alfa Laval V70 ThinkTop, което намалява консумацията на вода по време на CIP с до 90%, като същевременно намалява рисковете от замърсяване чрез потвърждаване на почистването. Икономиите от течност за CIP се директно превръщат в значителни икономии на електроенергия и разходи за подгряване на вода, изпомпване и пречистване на отпадни води, както и намалено използване на химикали. Лесно и устойчиво модернизиране, което в този случай се изплаща само за четири месеца и обещава дълъг и надежден експлоатационен живот.

Етикети

Всички
Ice cream scoops in bowls

        

Акцент в иновациите

        

Water_savings_pos_solid.png

 

165 000 литра спестявана вода всяка година

cleantech_cost_savings.jpg

 

70 000 евро спестени разходи, включително намалени разходи за енергия и химикали

 

Emission-savings-pos-(CO2-e).png

5 тона спестени емисии на CO2 всяка година

Свързано съдържание: