Optimize web banner 1200x400

Отключете потенциала за устойчиво производство

Устойчивото производство започва с оптимизирани процеси. Като всяка стъпка от процеса стане възможно най-надеждна и ефективна. Като правим повече с по-малко. Като намалим консумацията на енергия и вода. Като постигнем истинска устойчивост в самата същина на вашия бизнес. Като позволите на икономиите на енергия, вода и разходи да бъдат взаимносвързани. Optimize™ на Alfa Laval подобрява вашите съществуващи процеси и позволява до 90% икономии на вода, енергия и химикали – при това единствено с малки и изцяло безрискови инвестиции. Optimize™ ви помага да идентифицирате критичните „горещи“ точки, където модернизацията на преработващото оборудване ще окаже най-голямата разлика.

.

Ползи от Optimize™

 • Висока ефективност на енергия, вода и разходи
 • Безопасно и хигиенно производство
 • Оптимизирано използване на суровини
 • Намалено време на престой, повишена производителност

optimize-ensure-competetive-edge

.

Сега е моментът да действате!


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.

Globe-with-water

Превърнете се в компания, която използва водата и енергията по интелигентен начин

Водната и енергийната ефективност са необходими навсякъде. Надграждането или подмяната на стари компоненти с технология от ново поколение предполага голям потенциал за подобрена ефективност на ресурсите.

Спестяванията на вода и енергия завършват цикъла. От доставка, изпомпване и подгряване до циркулация и пречистване на водата.

Проактивният и систематичен подход към управлението на енергията и водата ви позволява да следите потреблението, да откривате критични „горещи“ точки и да инвестирате в модернизации, които постигат истинска промяна.

Ние го наричаме Optimize™.

Прочетете повече

 

.

Защо енергийната ефективност има значение

Светът е изправен пред енергийна и климатична криза. Разходите за енергия нарастват рязко, а решенията за директно намаляване на консумацията на енергия и въглеродните емисии са най-бързият и най-евтиният начин за справяне със ситуацията.

Отговорът е енергийната ефективност. Налице е огромен потенциал за спестяване на енергия в промишлените процеси. Например при почистването на място (CIP), където енергията се използва за подгряване на вода или за пречистване на вода в системи за регенериране. Когато се намалява консумацията на вода по време на CIP, потреблението на енергия намалява пропорционално.

Спестяването на 90% от водата спестява 90% от енергията и емисиите – както и 90% от сметката за електроенергия. Това може да бъде постигнато с ThinkTop на Alfa Laval.

Защо водната ефективност има значение

Ефективността по отношение на водата никога не е била по-важна. Сушата и недостигът на вода изискват проактивно стопанисване на водата. А спестяването на вода означава спестяване и на енергия поради намаляването на изпомпването, подгряването и обработката на водата.

Водната ефективност осигурява разрешение за експлоатация и конкурентно предимство. Водната ефективност означава да се разсъждава интелигентно и да се въвеждат непрекъснати подобрения, базирани на факти. Управлението на водната ефективност е систематичен подход, при който се следи потреблението на вода, откриват се критичните „горещи“ точки и се инвестира в модернизация.

Например в почистването на място (CIP) – един от процесите в производството на храни и напитки, при които се изисква най-голямо количество вода. ThinkTop на Alfa Laval спестява 90% вода – както и енергия. 

.

Насоки за устойчива експлоатация

Optimize™ е съвместно усилие между вашите служители и нашите експерти по процеси и технологии. Ние се движим заедно по пътя към ускорена устойчивост във вашето производство.

onsite.jpg

1. Проучване на обект

Анализираме ефективността на вашето текущо съоръжение и предоставяме отчет с факти, констатации и препоръки за подобрена водна и енергийна ефективност.

best-fit.jpg

2. Намиране на най-подходящото решение

Намираме най-подходящото решение за вашите приложения чрез препоръчване на конкретни продукти, като акцентираме върху потенциалните спестявания и времето за изплащане.

making-it-work.jpg

3. Приспособяване на решението към вашата нужди

Договаряме се относно монтажа, финансирането и планирането на поддръжката без или с минимално нарушаване на вашия производствен процес.

Какви ползи можете да извлечете от Optimize?

Финансови

 • Намалени разходи за енергия и вода
 • Инвестиция с нисък риск и бързо време за изплащане
 • Намалени разходи за ремонти

Оперативни

 • Надеждни операции
 • Насоки за постоянни подобрения
 • Последователен подход и еталонни показатели
 • Ниски нива на неизправности
 • Дълъг период на непрекъсната експлоатация
 • Проактивен подход към поддръжка и модернизация

Устойчивост

 • Подобрена енергийна ефективност и намаляване на емисиите
 • Подобрена водна ефективност
 • Намалени емисии на CO2
 • Лидерство в устойчивото производство
 • Отговаряне на очакванията на потребителите
.
.
.

Подобрете производителността и екологичните резултати с устойчива оптимизация на вашите системи за работа с флуиди

 

Искате ли да намалите разходите за потребление на енергия и вода? Оптимизирането на вашето технологично оборудване е разумен и устойчив начин за подкрепа на хората, планетата и за рентабилност.

Ако желаете да оптимизирате производителността на вашата инсталация и да повишите рентабилността, тогава разгледайте системите за почистване на място (CIP).

 

Разберете повече

 

CIP Sustainability Optimization Brochure 640x360