2024-04-17 Новини за продукти

По-чиста промишленост с улавяне на въглерод – първият в света нискобюджетен завод за CCU в промишлени мащаби

Химически завод в Индия се превърна в първия в света нискобюджетен завод за улавяне и използване на въглерод в промишлени мащаби, който улавя приблизително 60 000 тона CO2 годишно, благодарение на новоразработен химически разтворител и уплътнени пластинчати топлообменници на Alfa Laval.

Екологичен процес с двойно производство

Първоначално открит през 1981 г., химическият завод произвежда в своите съоръжения тор от амониев хлорид, като използва отпадъчен CO2 от съседния завод за торове. Като производител на натриев карбонат (калцинирана сода), съоръжението с мощност 10 MW също така превръща CO2 в тази жизненоважна съставка за домакински почистващи препарати, стъкло и други продукти. Благодарение на строгия контрол, техният натриев карбонат има най-високата оценка за качество в бранша.

„Използваме CO2 като суровина за производството на натриев карбонат. Когато предишният доставчик вече не беше в състояние да доставя необходимите ни количества, изпробвахме няколко решения и накрая избрахме този процес, който ни позволява да улавяме и използваме повторно собствения си CO2. В момента улавяме 174 тона CO2 на ден, или приблизително 60 000 тона годишно.“

Преходът към CCU генерира икономии на енергия и намаляване на разходите

Изправени пред предизвикателството да намалят емисиите на CO2 до нивата, изисквани от Парижкото споразумение, тежките индустрии все повече започват да използват технологията CCU. Най-често CO2 се премахва от димните газове и технологичните потоци с помощта на система за абсорбция/отстраняване на базата на разтворител, която изисква няколко етапа на охлаждане, подгряване, кондензиране и повторно изпаряване – всички те използват големи количества енергия.

Широкото портфолио на Alfa Laval от високоефективни уплътнени пластинчати топлообменници (GPHE) е проектирано да отговаря на енергоемките изисквания на приложенията за CCU. Пластинчатите топлообменници пестят енергия, намаляват разходите, правят процеса по-компактен и жизнеспособен в търговско отношение, както е показано на илюстрацията по-долу.

По-чист разтворител за устойчив технологичен процес

В сравнение с амин – най-често използваният химикал в процесите на улавяне на въглерод, разтворителят, с който работи химическият завод, е по-ефективен, по-евтин и по-малко корозивен. Петмесечен пилотен тест в Норвегия демонстрира, че той улавя повече от 25 000 тона CO2, като емисиите от разтворителя са само части на милиард, в сравнение с части на милион при традиционните разтворители. Емисиите на аерозоли са с 80% по-ниски от допустимите.

chemical-sovlent-process-TFL.png

В допълнение към предимствата на тази технология, уплътнените пластинчати топлообменници на Alfa Laval са проектирани за изключителна надеждност и производителност при трудни условия, като същевременно изискват по-малко енергия и пространство. Те предлагат значително по-висока топлинна ефективност в сравнение с традиционните тръбно-корпусни решения, в компактен дизайн, който е лесен за монтиране и обслужване, което ги прави идеални за тези инсталации.

По-ефективно улавяне на CO2

В допълнение към високоефективните топлообменници, Alfa Laval предлага най-широката гама уплътнения на пазара, способни да издържат на разтворителите, използвани в процеса на абсорбция. Решенията на Alfa Laval свеждат до минимум нуждата от енергия и охлаждаща вода, като същевременно увеличават максимално ефективността на улавянето на CO2 и намаляват разходите за експлоатация на друго технологично оборудване.

Повече за CCU/S

Етикети

Всички
TFL-site-banner640

        

Ползи

Намаляване на емисиите

174 тона CO2 на ден, или приблизително 60 000 тона годишно.

Икономии на енергия

50% намаление на консумацията на енергия в сравнение с конвенционалните разтворители.

Смяна на технологиите

Първият в света нискобюджетен завод за улавяне и използване на въглерод (CCU) в промишлени мащаби.

Уплътнен пластинчат топлообменник на Alfa Laval

Alfa-Laval-heat-exchanger-in-carbon-capture.jpg

Заводът използва шест средно големи уплътнени пластинчати топлообменника на Alfa Laval, разположени на следните позиции:

  • Охладител с директна циркулация (DCC)
  • Междустъпален охладител
  • Обменник на беден/богат амин
  • Охладител за беден разтворител
  • Охладител на циркулиращата вода за измиване
  • Газов охладител

Свързано съдържание: