Улавяне, използване и съхранение на въглерода

Използването, съхранението на улавянето на въглерод (CCU/S) ще бъде един от важните подходи, за да можем да поемем по пътя на устойчивото развитие. Докато малките заводи за CCU съществуват от десетилетия, мащабните съоръжения стават все по-често срещани. След като се улови, CO2 обикновено се съхранява в геоложки формации, за да се предотвратят емисиите в атмосферата. Въпреки това, в много индустрии има и решения за повторно използване на уловения въглерод като начин за повишаване на производителността – и оттам повишаване на рентабилността. Пример за това е подобреното оползотворяване на петрола (EOR), при което уловеният CO2 се впръсква в нефтени кладенци, за да се увеличи налягането и по този начин добивът.

Независимо от кой подход се възползвате, ефективните технологии за топлообменници са от основно значение за постигане на CCU/S търговска жизнеспособност. Alfa Laval е значим партньор в разработването на множество CCU/S предварителни и последващи горивни инсталации. С нашето широко портфолио от топлообменници, ние подкрепяме клиентите, за да могат те да отговорят на изискванията на този енергоемък процес, като от една страна увеличат улавянето на CO2, а от друга намалят консумацията на пара и комуналните изискванията.

Carbon_Capture_Utilization_Storage_hero_image_web.jpg

Cleantech-Carbon-capture-case.jpg

Ускоряване на рентабилно улавяне на въглерод

Технологията за топлообменници на Alfa Laval изигра централна роля в над половината от CCU/S заводите в света. Нашите уникални пластинчати и корпусни топлообменници  Alfa Laval Packinox  позволяват разработването на обекти, които ще улеснят възможностите за улавяне на въглерод при значителни икономии. Прочетете тази история, за да научите повече за ролята на топлообмена при улавянето на въглерод и как работим с основните лицензодатели и крайните потребители, за да направим всичко това възможно.


Научете повече

Нашите решения

Alfa Laval разполага с широко портфолио от топлообменници, за да отговори на енергоемките изисквания на приложенията CCU/S. Можем да ви помогнем да увеличите максимално регенерацията на енергия в редица работни режими, включително за бедни/богати обменници, най-големия работен режим за регенериране на топлината в процеса. Ние също така предлагаме решения за намаляване на енергията и нуждите от охлаждаща вода, като същевременно увеличаваме ефективността на улавяне на CO2 и намаляваме разходите за компресорния пакет и друго технологично оборудване.

Carbon-capture-utilization_storage_chart_EN_RGB.png

widegap_left_side_640x360.png

Пластинчати топлообменници в уплътнена рамка WideGap на Alfa Laval

Пластинчатите топлообменници в уплътнена рамка WideGap са специално пригодени за кондензация при ниско налягане, като се възползват от по-голяма от нормалната междина на канала, за да минимизират спада на налягането от кондензиращата страна. Уникалният дизайн позволява да се постигне максимална кондензация с възможно най-малко количество пари, насочени към компресора. Това намалява инвестиционните разходи и консумацията на енергия в компресорния пакет. Следователно WideGap е много подходящ за специфичните услуги за кондензация на стрипер в процесите на улавяне на въглерод.


Научете повече

Compabloc_640x360.jpg

Топлообменник Compabloc на Alfa Laval

Топлообменниците Compabloc работят като вторични изпарители в услугите за отстраняване и регенериране на разтворители по целия свят. Те са технически доказано решение, което предлага широк спектър от предимства пред традиционните топлообменници с термосифон. С малкия си отпечатък и наводненото тегло, Compabloc осигурява минимални разходи за монтаж, докато ниският обем на задържане може да намали запасите от разтворители с до 20%. Нещо повече, възможността да се работи с по-ниско налягане на наситените пари, ниска температура и без мъртви зони, намалява разграждането на разтворителя до минимум.


Научете повече

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Топлообменник Packinox на Alfa Laval

Топлообменникът Packinox е идеален за работни режими, при които се изисква максимална регенерация на енергия. Той позволява да се проектират най-ефективните процеси, като се използва само един топлообменник, който заема минимално пространство. Заварената конструкция на Packinox предлага най-дългите интервали на работа и най-безопасното решение за намаляване на риска от течове на разтворители.


Научете повече

plate_heat_exchangers_GPHE.jpg

Пластинчати топлообменници в уплътнена рамка на Alfa Laval

Нашата индустриална линия от уплътнени пластинчати топлообменници е подходяща за работни режими, при които се изисква високо, рентабилно регенериране на топлината. Те също са отлични за намаляване на консумацията на охлаждаща вода. Дизайнът позволява дълга експлоатация и минимални изисквания за поддръжка. Тези топлообменници покриват всички нови стандарти за ефективност, надеждност и експлоатационна годност.


Научете повече

Alfa Laval Niagara WSAC_modular_640x360.png

Въздушни охладители Niagara Wet Surface на Alfa Laval

Въздушните охладители Niagara Wet Surface (WSAC®) са изградени по поръчка системи за охлаждане и кондензация със затворен цикъл, които съчетават висока производителност, ниски експлоатационни разходи, компактен размер и надеждна работа. Използването на въздух като охлаждащо средство намалява изходящата температура на процеса. Това допълнително намалява количеството пара, преминаващо към етапа на компресиране, като същевременно го поддържа с по-висока плътност. Това също така гарантира ниски инвестиционни разходи за компресорния пакет.


Научете повече


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство