2024-02-21 Новини за продукти

Производител на етанол очаква 6% увеличение на енергийната ефективност благодарение на обновена конфигурация въз основа на данни

Малките промени, които гарантират, че подгревателят на алкохолен пулп в завода за етанол работи в рамките на оптималните експлоатационни параметри, могат да доведат до значителни икономии на енергия и да увеличат печалбите. Това е един от акцентите на програмата Energy Hunter на Alfa Laval. Производител на етанол, базиран в Северна Европа, се обърна към Alfa Laval, когато искаше да оптимизира подгревателя на алкохолен пулп в завода си, за да увеличи икономиите на енергия.

 

Подробен анализ на съществуващия процес показа, че чрез извършване на прости изменения в процедурата CIP, заедно с корекции в групирането на пластинчатия топлообменник, заводът може да увеличи енергийната ефективност с 6%.

„Това е игра на големи числа“, обяснява Димитрие Джорджевич, който работи с клиента, за да определи потенциалните подобрения на процеса. „За клиенти, които произвеждат между 100 000 и 500 000 литра етанол на ден, сравнително малки изменения могат да окажат голямо влияние върху печалбите, както и върху въглеродните емисии. Спестяването на пара в количество между 500 kg/h и 800 kg/h се равнява на приблизителна икономия на разходи от 400 евро на ден – така че една сравнително скромна инвестиция ще се възвърне бързо.“

Конфигурациите на подгревателите на алкохолен пулп се различават в различните заводи и предложените стъпки за максимално увеличение на производителността на тези агрегати са съобразени с всеки производствен обект.

„Този агрегат има пряко въздействие върху потреблението на енергия, защото това, което не уловите в този агрегат, ще трябва да субсидирате с енергия за подгряване; така че подгре[1]вателят оказва непряко въздействие върху общите експлоатационни разходи на завода“, казва Димитрие.

Energy-hunters-beer-illustration..jpg

 

Ключът към успеха в този процес на оптимизация е широкият спектър от данни: от данни за завода и технологичния процес до данни относно проектирането на PHE и CIP, както и цифрите за разходите за енергия и материали и емисиите на CO2. Колкото повече данни съберем, толкова по-прецизно можем да пригодим идеалното решение за нашия клиент.

 

 

След като наблюдаваме работата на агрегата в течение на продължителен период от време и съберем и анализираме цялата тази информация, я прекарваме през алгоритъм, който генерира предложение с наличните за клиента възможности за оптимизация.
Димитрие Джорджевич
Инженер по технологичните процеси, Alfa Laval

 

Тъй като всяко решение е индивидуално, разходите и въздействието на оптимизацията ще варират в зависимост от случая. Все пак това са енергоемки агрегати, така че прилагането на малки изменения с бърза възвращаемост е печелившо както за клиентите, така и за планетата.

А при наличието на стотици производители на етанол по света, възможността за положително въздействие върху енергийната ефективност в отделните заводи, като същевременно се намаляват и глобалните емисии на CO2, е значителна.

 

 

Етикети

Всички

Свързано съдържание: