2024-05-02 Новини за продукти

Пречиствателната станция за отпадни води в Хонконг повишава енергийната си ефективност и намалява емисиите на въглероден диоксид с модернизация на декантера

Стремежът към енергийна ефективност е в основата на решението на отдела за канализационни услуги на Хонконг да модернизира технологията си за декантерно сепариране в пречиствателната станция за отпадни води Sha Tin. Именно затова бе избран ALDEC G3 VecFlow™ на Alfa Laval за постигане на тази цел.

Пречиствателната станция за отпадни води Sha Tin е разположена в устието на река Шинг Мун и заема площ от 28 хектара. Управлявана от отдела за канализационни услуги, тя обслужва население от 700 000 души, като произвежда приблизително 280 000 кубични метра отпадни води на ден и общо 120 тона утайки на ден. 

Замяната през 2020 г. на два декантера ALDEC 706 на Alfa Laval с моделите ALDEC G3 VecFlow за обезводняване на утайки сега води до 40% намаление на потреблението на енергия и до понижаване на общите емисии на CO2 с 285 тона годишно като част от действащата стратегия за устойчивост на обекта Sha Tin.  

„От 1998 г. се стремим да променим облика на пречистването на отпадни води, за да подобрим качеството на водата и да оптимизираме работата – казва представител на пречиствателната станция за отпадни води Sha Tin. – През 80-те години на миналия век имахме проблеми с червения прилив през пролетта – образуване на водорасли с червеникав цвят, които могат да причинят здравословни проблеми.“ 

Скорошните трудности при снабдяването с прясна вода в Хонконг накараха ръководителите на пречиствателната станция за отпадни води Sha Tin да се замислят как да оптимизират потреблението на енергия и производството на отпадъци, за да сведат до минимум въздействието върху околната среда.  

„Някои от мерките, които сме приложили, за да сведем до минимум въздействието си върху околната среда и да намалим въглеродните емисии са : повишаването на енергийната ефективност на работата ни с декантерите на Alfa Laval, намаляването на потреблението на електроенергия при процеса на пречистване на отпадните води и генерирането на електроенергия от биогаз, произвеждан във ферментаторите на място“ – завършва представителят на пречиствателната станция за отпадни води Sha Tin. 

shutterstock_1667547325.jpg

„На този обект разполагаме с осем машини за обезводняване и пет за сгъстяване – разяснява регионалният мениджър продажби Реймънд Яу. – Клиентът е в процес на модернизация. Досега те са заменили две машини за обезводняване с ALDEC G3 VecFlow. Зоната за подаване на VecFlow впръсква утайката по начин, който има минимален ефект върху потока в цилиндъра на декантера, и така се намалява турбулентността с повече от 44% и се понижава общото потребление на енергия.“ 

„Интересното на този обект е, че разполагаме със старите машини, а също и с новата G3 машина с конструкция „Slimline“, както и с VecFlow, така че можем да ги сравняваме – допълва Стийн Роузънбъм, мениджър на отдел глобални продажби, вода и отпадъци, бизнес звено декакантери. – През годините Реймънд изгради отлични взаимоотношения с този клиент, което ни позволи да направим това подробно измерване. След като анализирахме резултатите, виждаме 40% пестене на енергия и леко подобрение на сухотата на продукта, но основният фактор за клиента е пестенето на енергия от преминаването към декантер с VecFlow.“ 

Поради пестенето на електроенергия декантерът използва само 5% от електроенергията, генерирана в централа за комбинирано производство на топло- и електроенергия (КПТЕ), която изгаря биогаз, събран при процеса на преработка на утайките. 

„Произведената електроенергия от КПТЕ не е достатъчна за целия завод, но намаляването на потреблението на енергия от декантерите с 40% допринася за понижаване на общите енергийни изисквания на завода и така ни спестява пари и намалява емисиите на CO2“ – обобщава Стийн. 

В резултат на по-широкия фокус върху устойчивостта в пречиствателната станция за отпадни води Sha Tin всеки ден се възстановяват максимум 1000 кубични метра пречистена отпадна вода в централата, като се използват технологии за филтриране, мембрани и обратна осмоза. Въпреки че не е подходяща за пиене, тази вода се подава към системата за задоволяване на непитейни нужди, като например почистване на централата, напояване и разреждане на химикали. 

Етикети

Всички
MicrosoftTeams-image (9)

        

Намаляване на емисиите

cleantech emission savings

Тъй като осигурява 20% намаление на потреблението на енергия, Aldec VecFlow намалява емисиите на CO2 с 285 тона.  

Общи експлоатационни разходи

cleantech cost savings

Общото понижаване на потреблението на енергия и полимери е намалено с повече от 20%, а срокът на възвръщане на инвестицията в добавената функция VecFlow е по-малък от 2 години. Така общите експлоатационни разходи са намалени с около 10%.

Свързано съдържание: