2024-05-15 Новини за продукти

Устойчиво охлаждане за глобален облачен център за данни в Италия

Тъй като в днешното общество е налице нарастваща зависимост от ИТ операциите, от решаващо значение е да има енергийно ефективни центрове за данни с максимална надеждност, сигурност и производителност. Aruba S.p.A. в Бергамо е най-големият и най-модерен глобален облачен център за данни в Италия, предлагащ услуги в цяла Европа. За да постигне максимална ефективност и икономии на енергия, Aruba избра да си сътрудничи с Alfa Laval за своята охладителна система, така че да осигури най-високото ниво на ефективност и надеждност с минимално въздействие върху околната среда.

Решение за център за данни, намаляващо енергийните загуби

Aruba се захранва изключително с енергия от възобновяеми източници, притежаващи гаранции за произход (ГП). Освен това компанията използва собствена енергия от възобновяеми източници, като например хидроелектрическа и фотоволтаична, която също се подава към националната мрежа.

Въпреки че е от съществено значение температурата на хардуерните компоненти да се контролира, охлаждането на цялата площ на помещенията за данни би довело до значително разхищение на енергия. Системата, използвана за охлаждане на сървърите и другото оборудване, е резултат от изключително ефективно ограничаване на потоците от входящ студен въздух и изходящ горещ въздух. Използването на подпочвени води като основен енергиен източник за охлаждане позволява на Aruba да намали загубите на енергия.

Индивидуални решения за минимално въздействие върху околната среда

Системата за охлаждане с подпочвени води за първичния кръг работи с топлообменници (2N резервиране), които охлаждат вторичния кръг към помещенията за данни. Продуктите на Alfa Laval са част от тази основна област на геотермалната система. По тази причина те са съществена част от процеса на ефективност.

aruba-data-center-cooling-system

С цел да се осигури високо ниво на производителност и ефективност, като същевременно се вземат предвид специфичните нужди на геотермалната система, Alfa Laval предостави индивидуални решения с уплътнени пластинчати топлообменници (GPHE) и филтри Alfa Laval (ALF). Персонализираната серия Т беше специфично избрана заради характеристиките на продуктите с високо ниво на ефективност.

Благодарение на подкрепата и консултациите, предоставени от Alfa Laval в процеса на закупуване и монтиране на решенията, системата беше въведена в експлоатация по план.

Alfa-Laval-GPHE-ALF-in-Aurba.jpg

Система GPHE и ALF на Alfa Laval

Решенията, които избрахме в Alfa Laval – както топлообменниците, така и водния филтър – допринасят за постигането на високо ниво на качество и надеждност на системата на нашите центрове за данни. Те ни позволяват да оптимизираме използването на подпочвените води по отношение на ефективността, така че да въздействаме минимално върху околната среда.

Алесандро Брускини, управител на инфраструктурата на Aruba S.p.A.

Най-важни са взаимоотношенията с Aruba, които се отплащат в дългосрочен план, тъй като са основната връзка между двете компании, в допълнение към първокласното оборудване, експертния опит и надеждността на Alfa Laval.

Бианка Рестантия, мениджър „Продажби за ОВК и центрове за данни“ в енергийното подразделение за GPHE в Италия

 

Екипът на Alfa Laval беше на разположение, за да оказва подкрепа и проследява целия процес, като винаги се грижете услугите да са с най-високо ниво и качество, за да създаде безопасна и надеждна инсталация.

Надеждно, ефективно и стабилно решение

Решението на Alfa Laval доведе до намаляване на потреблението на енергия за обекта благодарение на високата ефективност на топлообменниците. Системата също така намали отпадъците и осигури по-висок производствен капацитет. Високото ниво на надеждност води до по-кратки престои и по-малко нужда от поддръжка, което спестява време и пари.

За да се оптимизира ефективността и непрекъснатостта на системата, беше тествана „интелигентната свързаност“ на Alfa Laval за внедряване на прогнозна поддръжка с помощта на измервателни устройства и сензори, така че да се получават данни за ефективността и състоянието на продукта. Процесът на наблюдение е непрекъснат, което ще доведе до по-пълен набор от данни, позволяващи повече подобрения на системата, с цел постигане на допълнителна ефективност и по-добра производителност.

Взаимоотношенията с Aruba възникнаха и се развиха на базата на общи цели, като например пестене на енергия, минимално въздействие върху околната среда, както и оптимизиране на използването на ресурси. Надеждността и познанията относно използваните продукти и решения успешно затвърдиха тази връзка.

Стефано Мелони, мениджър на бизнес звено GPHE и продуктов мениджър за топлообменници – Адриатически регион

Етикети

Всички
Aruba-cloud-cooling-banner640

Предимства

Намалено въздействие

Намаляване на въздействието върху околната среда чрез използване на енергия от възобновяеми източници и енергийно ефективна система.

Икономии на енергия

Системата с уплътнени пластинчати топлообменници (GHPE) и филтри ALF позволява оптимизиране на ефективността чрез използване на подпочвени води.

Спестяване на разходи

По-кратки престои и намалена нужда от поддръжка, което спестява време и пари.

Свързано съдържание: