Уплътнени пластинчати топлообменници

 

5 причини за използване на пластинчато-рамкови топлообменници вместо тръбно-корпусни

 

Макар някои отраслови професионалисти да имат колебания за замяна на традиционните тръбно-корпусни топлообменници, ето пет причини защо трябва да използвате компактните пластинчати топлообменници вместо тях.

1. Пестене на енергия

Пластинчатите топлообменници са до пет пъти по-ефикасни от тръбно-корпусните дизайни с температури на подхода, близки до 1 °F (17 °C). Възстановяването на топлината може да се увеличи значително като просто се заменят съществуващите тръбно-корпусни топлообменници с компактни топлообменници. Резултатът е, че повече енергия ще се употребява повторно – енергия, която иначе би се прахосала.

 

2. Спестяване на подово пространство

Тръбно-корпусните топлообменници използват значително по-голямо подово пространство в сравнение с пластинчатите топлообменници (както е показано на долната илюстрация).

Компактният многофункционален дизайн на пластинчатите топлообменници означава, че разходите за транспортиране, изграждане и инсталиране са намалени значително в сравнение с традиционните тръбно-корпусни устройства.

 

3. По-лесна поддръжка

Висококачествените пластинчато-рамкови топлообменници могат да работят ефикасно в продължение на над десет години без поддръжка.

Топлопреносните повърхности са леснодостъпни за инспекция или механично почистване като просто се отстранят затягащите болтове и се обърне напорната пластина. А специалните модели на гофриране на пластините осигурява високо ниво на турболентност над цялата пластина, което не само намалява замърсяването, но и прави почистването изключително ефективно. 

Рамките могат да се отворят и с помощта на стандартни инструменти и няма тръбни комплекти за издърпване.

Научете повече за обслужването на топлообменници GPHE

Научете повече за това как работят пластинчатите топлообменници

 

4. Лесна настройка на капацитета 

Пластинчатите топлообменници улесняват регулирането на капацитета така, че да отговаря на променящи се нужди като просто се добавят или премахват пластини, като се запазва съществуващата рамка. Това е голямо предимство в сравнение с тръбно-корпусните устройства, където капацитетът е фиксиран на нивото, решено към момента на инсталиране.

 

5. Ниски капиталови разходи

Пластинчатите топлообменници тежат по-малко от 1/16-та от общото тегло на тръбно-корпусните топлообменници и използват 1/10-та от подовото им пространство. Това означава непосредствените спестявания от разходи за доставка, манипулации и инсталиране. И PHE топлообменниците могат да се сглобяват и разглобяват на място.

 

Научете повече за GPHE топлообменниците:

Как работят GPHE топлообменниците

Ръководство за избор

Характеристики, които са от значение

Типове пластини

Метод за изчисляване

Видове GPHE

Обслужване на GPHE топлообменник

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас