5 причини за използване на пластинчато-рамкови топлообменници вместо кожухотръбни

 

 

Макар някои отраслови професионалисти да имат колебания за замяна на традиционните кожухотръбни топлообменници, ето пет причини защо трябва да използвате компактните пластинчати топлообменници вместо тях.

1. Пестене на енергия

Пластинчатите топлообменници са до пет пъти по-ефикасни от кожухотръбните дизайни с температури на подхода, близки до 1 °F (17 °C). Възстановяването на топлината може да се увеличи значително като просто се заменят съществуващите кожухотръбни топлообменници с компактни топлообменници. Резултатът е, че повече енергия ще се употребява повторно – енергия, която иначе би се прахосала.

 

2. Спестяване на подово пространство

Кожухотръбните топлообменници използват значително по-голямо подово пространство в сравнение с пластинчатите топлообменници (както е показано на долната илюстрация).


Компактният многофункционален дизайн на пластинчатите топлообменници означава, че разходите за транспортиране, изграждане и инсталиране са намалени значително в сравнение с традиционните кожухотръбни устройства.

 

3. По-лесна поддръжка

Висококачествените пластинчато-рамкови топлообменници могат да работят ефикасно в продължение на над десет години без поддръжка.

Топлопреносните повърхности са леснодостъпни за инспекция или механично почистване като просто се отстранят затягащите болтове и се обърне напорната пластина. А специалните модели на гофриране на пластините осигурява високо ниво на турболентност над цялата пластина, което не само намалява замърсяването, но и прави почистването изключително ефективно. 

Рамките могат да се отворят и с помощта на стандартни инструменти и няма тръбни комплекти за издърпване.Научете повече за обслужването на топлообменници GPHE

Научете повече за това как работят пластинчатите топлообменници

 

4. Лесна настройка на капацитета 

Пластинчатите топлообменници улесняват регулирането на капацитета така, че да отговаря на променящи се нужди като просто се добавят или премахват пластини, като се запазва съществуващата рамка. Това е голямо предимство в сравнение с тръбно-корпусните устройства, където капацитетът е фиксиран на нивото, решено към момента на инсталиране.

 

5. Ниски капиталови разходи

Пластинчатите топлообменници тежат по-малко от 1/16-та от общото тегло на кожухотръбни топлообменници и използват 1/10-та от подовото им пространство. Това означава непосредствените спестявания от разходи за доставка, манипулации и инсталиране. И PHE топлообменниците могат да се сглобяват и разглобяват на място.

 

Щракнете върху някоя от опциите по-долу за повече информация:

Как работят GPHE топлообменниците

Ръководство за избор

Характеристики, които са от значение

Пластинчата технология

GPHE в сравнение с тръбно-корпусни 

Mетод за изчисляване

Видове GPHE

Обслужване на GPHE топлообменник

 

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас