Уплътнени пластинчати топлообменници

 

Пластинчата технология на GPHE

Пластинчатите топлообменници са проектирани за оптимизиране на преноса на топлина, тъй като гофрираните пластини осигуряват далеч по-голяма повърхностна площ, чрез която може а се извлече топлината от един газ или течност в друг. Въпреки значителната площ за топлопренос, пластинчатите топлообменници обикновено са сравнително компактни. Дизайнът на каналите на пластините също гарантира максимална турболенция при преминаването на всеки флуид през тях. Това води до максимална ефикасност при преноса на топлина от една преносна среда в друга.

 

Дизайн на пластините

Топлопреносната повърхност

Пластините на топлообменника са пресовани по т.нар. модел на гофриране тип „рибена кост“. Когато двете пластини се насложат една над друга със срещуположни модели тип „рибена кост“, този тип гофриране генерира спираловиден поток с много висока турболенция за постигане на висок коефициент на пренос и ефективно самопочистване на топлообменника. Като се промени модела на гофриране топлообменникът може да се използва в различни процеси, дори и в такива с много замърсени среди.

Площта на разпределение

Разпределението върху пластината е по модел, подобен на шоколадови блокчета (проектна характеристика на Alfa Laval). Този тип гофриране има редица предимства:

 • Оптимизира разпределение на потока върху цялата преносна повърхност като гарантира най-висока енергийна ефективност 
 • Мъртви точки, които са основната причина за корозия и замърсяване, се елиминират
 • Намалени разходи за поддръжка и увеличено време на непрекъсната експлоатация

 

Нова технология на пластините

Дизайн на площта на разпределение – CurveFlow

Новият диапазон на площта на разпределение CurveFlow означава по-добро разпределение на поток и по-голям наличен пад на налягане над основната площ за топлопренос. Това води до редица ползи:

 • По-компактен топлообменник – необходими са по-малко пластини
 • Увеличена енергийна ефективност – по-доброто разпределение на потока намалява риска от натрупване на замърсяване, което намалява необходимостта от увеличаване на помпената мощност за компенсиране при висок пад на налягане
 • Намалени разходи за поддръжка – по-малко пластини означава по-бързо почистване и по-ниски разходи за резервни части

До 15% по-висока ефективност

С новия дизайн CurveFlow преносната среда е по-оптимално разпределена по цялата ширина на пластината. Освен това кръстосаният гофриран модел между повърхността на разпределение и основната площ за топлопренос осигуряват подобрен топлопренос. В сравнение с традиционния дизайн на пластините, тук е възможно да се използват по-тънки пластини при по-високи налягания. Общото подобрение на ефективността на топлопреноса е до 15%.

По-висок дебит

Благодарение на некръговите портове площта на портовете на пластината е увеличена спрямо традиционния кръгов дизайн. Това се равнява на по-висок дебит при една и съща скорост, което позволява по-голямо използване.

До 40% подобрение на капацитета за самопочистване

Преносната среда ще има с до 20% по-висока скорост в далечния край по ширината на пластината. Това ще подобри напрежението на срязване върху топлопреносната площ с до 40%, ще сведе до минимум риска от натрупване на замърсяване в най-критичната част на пластината.

Водене при перпендикулярен ъгъл

Новият дизайн за водене на ъглите гарантира, че пакетът пластини е идеално подравнен, независимо от броя на пластините. Идеалното подравняване гарантира надеждна ефективност на топлообменника и по-бързо затваряне на устройството след обслужване.

 

Специални пластини

Пластини с две стени

Уплътнените пластинчати топлообменници с пластини с две стени са идеални за употреба с флуиди, които не трябва да се смесват. Двойките идентични пластини са лазерно заварени около портовете. Уплътнението се инсталира по традиционен начин и заварените двойки пластини се сглобяват в пакет пластини по същия начин като обикновените единични пластини. В редките случаи на теч през пластината поради пробиване или спукване изтичащият флуид никога не влиза в контакт с флуида от другия контур, тъй като ще бъде спрян от двойната пластина и потока извън топлообменника.

 

Пластини WideGap

С широките си канали без контактни точки тази пластина е идеална за флуиди, съдържащи влакна или груби частици. Всеки канал е проектиран да елиминира свързването на твърди частици във входната зона.

Научете повече за пластинчатите топлообменници WideGap

 

 

Полузаварени пластини

Заварените канали за обработка на течности позволяват работа с агресивни и трудни флуиди в пластинчатия топлообменник и разширяване на диапазона на налягането. Излагането на въздействие на уплътнението е минимално от заварената страна.

Научете повече относно полузаварените пластинчати топлообменници

 

 

Графитни неметални пластини Diabon

Смес от разтопен графит и флуоропласт осигурява, пластините Diabon осигуряват отлична устойчивост към солна киселина и други корозивни материали. За разлика от традиционния графит, Diabon F няма порьозност или пропускливост. Издържа на напукване и счупване по време на манипулации и употреба.

Научете повече за пластинчатите топлообменници Diabon

 

 

Видове канали

Имаме гофриране на две пластини (L и H)

Пластините с ниска стойност тита се характеризират с:

 • По-малък ъгъл на реброто
 • Но-нисък пад на налягането
 • По-малък топлообмен
 • По-ниско съпротивление на дебита

Пластините с висока стойност тита се характеризират с:

 • По-голям ъгъл на реброто
 • Но-висок пад на налягането
 • По-голям топлообмен
 • По-високо съпротивление на дебита

Гофрирането на двете планки формира три различни канала (L, M, H)

Оптималният тип канал за вас се избира въз основа на изпълняване на изискванията на програмата за температура и максималният допустим пад на налягане.

Характеристики на канала

 

Изтегляния

Брошура за пластинчата технология  

 

Бързи връзки:

Как работят GPHE топлообменниците

Ръководство за избор

Характеристики, които са от значение

GPHE в сравнение с тръбно-корпусни 

Метод за изчисляване

Видове GPHE

Обслужване на GPHE топлообменник

 

 

Свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с нас