SMP

Идеални за санитарни технологични потоци през матрична тръбопроводна система, клапаните против смесване SMP са стандартизирани, рентабилни алтернативи на клапаните против смесване Unique.

Alfa Laval SMP

Икономични клапани против смесване

Alfa Laval предлага два двойно уплътнени клапана против смесване: Alfa Laval SMP-BC и асептичната версия SMP-BCA. SMP клапаните позволяват два различни потока да преминат едновременно през един и същ клапан без риск от кръстосано замърсяване. Това повишава значително оперативната ефективност и намалява оперативните разходи.

Висока гъвкавост на приложението

Базирани на модулна конструкция, клапаните против смесване SMP имат няколко корпуса на клапана и компоненти, които могат да се комбинират по различни начини. Тези самоизточващи се клапани против смесване могат например да се конфигурират като спирателни клапани и превключващи клапани.

Освен това клапаните против смесване SMP са конструирани от серия базови компоненти, които позволяват клапаните лесно да се конфигурират, за да отговарят на различни изисквания в санитарни и асептични приложения.

Опростена поддръжка на клапана

По-малкото подвижни части, горно зареденият присъединител и лесният за поддръжка изпълнителен механизъм правят клапаните против смесване SMP лесни за разглобяване за бърза, праволинейна поддръжка.

Гама от клапани против смесване SMP

Гамата клапани против смесване Alfa Laval SMP предлага две стандартни рентабилни алтернативи на първокласната гама клапани против смесване Alfa Laval Unique.

 • Клапанът против смесване SMP-BC за приложения, които изискват допълнителна безопасност, установяване на теч и CIP
 • Клапанът против смесване SMP-BCA за асептични приложения

За по-подробна информация се обърнете към документацията.

Асептична версия

Асептичната версия на клапана против смесване SMP на Alfa Laval се нарича SMP-BCA и е предназначена за употреба при асептични условия на предотвратяване на смесване и стерилизация, включваща високи температури.

Праволинейният дизайн държи течностите разделени, като използва две уплътнения на един и същ присъединител с камера за теч между тях.

Мембрана от PTFE/гума следва движението на присъединителя в горната секция на корпуса на клапана, като гарантира, че няма увеличаване в замърсяването с микроорганизми в продукта по време на обработката.

Съвместимост с повечето хигиенни стандарти

Клапаните Alfa Laval SMP отговарят на повечето стандарти, изисквани в млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишленост, както и производствата на напитки и продукти за лична хигиена.

Направете справка с документацията за повече информация. 

Предимства на продукта

 • Намалява оперативните разходи
 • Висока гъвкавост на приложението
 • Съвместимост с повечето хигиенни стандарти
SMP BCA EPIC

Клапан против смесване SMP-BCA

Как работи

Конструкция

Конструкцията на гамата клапани против смесване Alfa Laval SMP варира в зависимост от модела на клапана (SMP-BC и SMP-BCA).

Клапанът против смесване SMP-BC се състои от изпълнителен механизъм, капак, присъединител и корпуси на клапана. Предлагат се три версии: спирателен клапан с един корпус на клапана, спирателен клапан с два корпуса на клапана и превключващ клапан с три корпуса на клапана. Система от захващащ и защипващ пръстен осигурява корпусите на клапана към изпълнителния механизъм. Захващащият пръстен позволява завъртане на клапана във всяка посока.

Клапанът срещу смесване SMP-BCA се състои от същите компоненти на клапана като SMP-BC, но се монтира с мембрана от PTFE/EPDM, проектирана за предотвратяване на замърсяване от външни източници и устойчивост на високи температури. Това прави SMP-BCA идеален за употреба при асептични условия.

Принципи на действие

Клапаните против смесване на Alfa Laval се управляват от отдалечено местоположение чрез сгъстен въздух. Клапаните против смесване SMP-BC и SMP-BCA имат различни принципи на работа, които са описани по-долу.

Клапан против смесване SMP-BC

Клапанът против смесване SMP-BC е оборудван с два малки пневматични, нормално отворени (НО) клапана – клапан за установяване на теч и CIP клапан.

Присъединителят на клапана има две уплътнения, които формират асептичната камера за теч. Всеки теч на продукти се изпуска през клапана за установяване. Камерата за теч може да се почисти чрез осигуряване на CIP в клапана за установяване. SMP-BC не са чувствителни към явлението „воден чук“ в линията за продукт над присъединителя на клапана.

За превключващите клапани едно уплътнение разделя долните продуктови линии.

Асептичен клапан против смесване SMP-BCA

Асептичният клапан против смесване SMP-BCA е нормално затворен (НЗ) клапан с доказала се мембрана PTFE/EPDM. Специално разработените септични мембрани херметически уплътняват и предпазват от навлизане на замърсители от атмосферата, като същевременно осигуряват пълна защита от ефекта на микроорганизмите. Това предотвратява също така натрупване по контактната повърхност.

Присъединителят на клапана има две уплътнения, които формират асептичната камера за теч. Всеки теч на продукти се изпуска през клапана за установяване. Камерата за теч може да се почисти чрез осигуряване на CIP в клапана за установяване.

Два малки, пневматични, нормално отворени (НО) клапана позволяват да се установи стерилна бариера в камерата за теч през цялото време на протичане на потока. Камерата трябва да е чиста и стерилна, когато главният клапан е затворен.

За превключващите клапани един присъединител отделя долните линии за продукт, но не изисква използването на стерилна бариера в камерата за теч.

 

SMP-BC_Shut_Off_Valve_Drawing_Frank.jpg                                                              SMP-BCA_Aseptic_Shut_Off_Valve_Drawing_Frank.jpg

Спирателен клапан SMP-BC                       Асептичен спирателен клапан SMP-BCA 

 

Опции

Клапан против смесване SMP-BC

 • Фитинги съгласно изисквания стандарт
 • Сензорно управление и контролери на клапана, вкл. ThinkTop, ThinkTop Basic и IndiTop
 • Изпълнителен механизъм със силна пружина
 • По-голям изпълнителен механизъм за по-големи размери клапани 38–51 mm/DN 40-50
 • Комплекти за инсталиране на CIP
 • Различни комбинации от корпуси на клапана
 • Здравина на повърхността, навлажнявани от продукта части: Ra ≤ 0,8 µm
 • Навлажнявани от продукта уплътнения от NBR или FPM
 • Сервизен инструмент за изпълнителен механизъм
 • Инструмент за уплътнения на присъединителя (необходим за смяна на уплътненията)

Клапан против смесване SMP-BCA

 • Фитинги съгласно изисквания стандарт
 • Сензорно управление и контролери на клапана, вкл. ThinkTop, ThinkTop Basic и IndiTop
 • По-голям изпълнителен механизъм за по-големи размери клапани 38–51 mm/DN 40-50
 • Комплекти за инсталиране на CIP
 • Различни комбинации от корпуси на клапана
 • Здравина на повърхността, навлажнявани от продукта части: Ra ≤ 0,8 µm
 • Уплътнения с навлажняване от продукта от NBR и PTFE или FPM и PTFE
 • Сервизен инструмент за изпълнителен механизъм
 • Инструмент за уплътнения на присъединителя (необходим за смяна на уплътненията)

360° видео клипове за сервизно обслужване и поддръжка

Alfa Laval SMP-BC mixproof valves - replace seals

Сервизни комплекти на Alfa Laval

Част от голяма гама клапани

Alfa Laval предлага пълна гама клапани за санитарни приложения за млечната, хранително-вкусовата, биотехнологичната и фармацевтичната промишленост, както и за производството на напитки и на изделия за лична хигиена.

За по-широка гама от клапани проучете различните продуктови категории:  сферични клапани, дроселни клапани, регулиращи/възвратни клапани, клапани с двойни уплътнениярегулиращи клапани, предпазни клапани, клапани за вземане на проби, спирателни клапани и едноседлови клапани.

single seat valves 640x360
.

Десет топ съвета – вентили

Тук ще намерите съвети и видеоматериали с процедури за обслужване, за да видите как да поддържате хигиенните вентили в оптимално състояние

За хранително-вкусовата промишленост

Хигиенното оборудване на Alfa Laval комбинира висока производителност и внимателна обработка, за да запази деликатните хранителни съставки. Поддържа синхрон с тенденциите в хранително-вкусовата промишленост и решава четири основни задачи: доставяне на хранителни продукти на потребителите на конкурентна цена, извличане на максимума от суровините, намаляване на отпадъците и емисиите и доставяне на безопасни и хигиенични хранителни продукти.

food logic 640x360

Продуктов каталог

Най-нова онлайн версия на „Наблизо“. Новите функции на английски език включват: интегриране по всяко време, превключване между каталози на продукти и резервни части, копиране на артикулни номера, функции за помощ и обратна връзка и опция за изтегляне на pdf за офлайн употреба.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

Портал за компютърно проектиране (CAD)

Изтеглете продуктовите модели в неутрален или директен CAD файлов формат. Също така е възможно да изтеглите 3D PDF файлове.

 Вижте портала за компютърно проектиране (CAD)  

Анимации

Посетете сайта за анимации и разгледайте отвътре даден продукт, за да видите и разберете как функционира.

Вижте анимациите 

Вентили и Автоматизация

Технически статии

.