CPM

Клапаните CPM поддържат равномерно налягане на входа и изхода на хигиенните технологични линии в млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишленост и при производството на напитки. Тези регулиращи клапани осигуряват прецизен контрол на налягането, безопасна и надеждна работа и отлични възможности за почистване.

cpm 2 regulating valve front 640x360

Безопасен, ефективен контрол на налягането

Клапаните с постоянно модулиране на налягането (CPM) на Alfa Laval са пневматични регулиращи клапани, които поддържат постоянно налягане на входа или изхода в хигиенни технологични линии. Благодарение на мембраната с бърза реакция тези компактни клапани реагират незабавно на всяка промяна в налягането на продукта, като регулират позицията така, че да се поддържа налягането до предварително зададените стойности.

Отлична възможност за лесно почистване на клапаните

Клапаните CPM се характеризират с дизайн за самопочистване и безканален, купообразен дизайн на корпуса на клапана със заварено седло на клапана, за да позволят щателно почистване, а съответно и елиминиране на потенциалните зони на натрупване на замърсявания. Уникалната мембрана с PTFE по долната мембрана също допринася за отлично почистване.

Гама от клапани за постоянно налягане

Alfa Laval предлага три типа клапани CPM. Модулният дизайн позволява използването на различни размери на присъединителя и различни дебити между 0,5 и 110 m3/h и осигурява висока гъвкавост.

По заявка някои клапани CPM могат да се предоставят като одобрени по ATEX клапани (група 2, категория 3, приложения D&G) за употреба в потенциално взривоопасни среди.
За по-подробна информация направете справка с „Как работи“ и документацията.

Съвместимост с повечето хигиенни стандарти

Клапаните Alfa Laval CPM отговарят на повечето стандарти, изисквани в млекопреработвателната и хранително-вкусовата промишленост и в производствата на напитки и продукти за лична хигиена. Направете справка с документацията за повече информация.

Асептична версия

Проектирани за поддържане на постоянно налягане на входа и изхода на клапана, като използват различни размери присъединители на клапана и различни стойности за Kv.

Мембраната в клапана му позволява при асептични условия да реагира ефективно на всяка промяна в налягането на продукта, като променя позицията си спрямо постоянно налягане.

Клапанът CPM често се използва преди асептични машини за пълнене и бутилиране.

Предимства на продукта

 • Безопасен, ефективен контрол на налягането
 • Самоизточващ се дизайн
 • Отлична възможност за лесно почистване на клапаните

Как работи

Конструкция

Има два различни вида конструкция на клапаните за модулиране на налягане Alfa Laval.

Клапаните CPMI-2 и CPMO-2 се състоят от корпус на клапана със седло на клапана, присъединител на клапана със специална мембрана и скоба. Мембраната се състои от две гъвкави мембрани от EPDM, поддържани от 12 сектора от неръждаема стомана между тях. Капакът и корпусът на клапана са захванати заедно. Корпусът на клапана и седлото са заварени заедно.

CPM-I-D60 се състои от клапан CPMI-2 с допълнителна тръба.

Принцип на действие

Клапаните CPMI-2, CPMO-2 и CPM-I-D60 се контролират отдалечено чрез сгъстен въздух. Клапанът работи без предавател в продуктовата линия и изисква само клапан за регулиране на налягането за сгъстения въздух и манометър в продуктовата линия (вижте по-долу).

Когато се изисква модулиращо обратно налягане (т.е. за поддържане на фиксирано ниво на входа и изхода на CPM клапана), подаването на въздух към клапана може да се осигури от I/P преобразувател (обикновено 3–15 psi) и усилвателен клапан. Налягането на продукта определя съотношението на налягането на усилвателния клапан.

Мембрана реагира незабавно на всяко изменение в налягането на продукта и променя позицията, така че предварително зададеното налягане да се поддържа.

Входна страна: Клапаните с постоянно модулиране на налягането на входа (CPMI-2) и клапаните с постоянно модулиране на налягането на входа D60 (CPM-I-D60) поддържат постоянно налягане в технологичната линия от входната страна на клапана. CPMI-2 и CPM-I-D60 се отварят, когато налягането на продукта се увеличава, и се затварят, когато налягането на продукта намалява. Те често се инсталират след сепаратори и топлообменници и могат да се използват като преливни клапани.

Изходна страна: Клапаните с постоянно модулиране на налягането на изхода (CPMO-2) поддържат постоянно налягане в технологичната линия от изходната страна на клапана. CPMO-2 се затваря, когато се увеличи налягането на продукта, и се отваря, когато се намали налягането на продукта (вижте долната илюстрация). Често се инсталират преди пастьоризатори и филтърни системи на филтриращи модули.

Опции

 • Фитинги съгласно изисквания стандарт
 • Комплект на клапана за регулиране на въздуха, 0–8 bar
 • Мембрана от PTFE с покритие от EPDM или PTFE
 • Уплътнения от NBR, FPM или PTFE
 • Дроселен клапан за въздух за регулиране на скоростта за клапан CPM-2
 • Усилвател за налягане на продукта над наличното налягане на въздуха (налягане на продукта = 1,8
 • пъти налягането на въздуха)
 • Версия 3A се предлага по заявка само за клапани CPMI-2 и CPMO-2
CPMI 2 TD417039

Клапан с постоянно модулиране на налягането на входа

CPM0 2 TD417040

Клапан с постоянно модулиране на налягането на изхода

CPM I D60 new

Клапан с постоянно модулиране на налягането на входа D60

Част от голяма гама клапани

Alfa Laval предлага пълна гама клапани за санитарни приложения за млечната, хранително-вкусовата, биотехнологичната и фармацевтичната промишленост, както и за производството на напитки и на изделия за лична хигиена.

За по-широка гама от клапани проучете различните продуктови категории:  сферични клапани, дроселни клапани, регулиращи/възвратни клапани, клапани с двойни уплътнениярегулиращи клапани, предпазни клапани, клапани за вземане на проби, спирателни клапани и едноседлови клапани.

single seat valves 640x360
.

Десет топ съвета – вентили

Тук ще намерите съвети и видеоматериали с процедури за обслужване, за да видите как да поддържате хигиенните вентили в оптимално състояние

За хранително-вкусовата промишленост

Хигиенното оборудване на Alfa Laval комбинира висока производителност и внимателна обработка, за да запази деликатните хранителни съставки. Поддържа синхрон с тенденциите в хранително-вкусовата промишленост и решава четири основни задачи: доставяне на хранителни продукти на потребителите на конкурентна цена, извличане на максимума от суровините, намаляване на отпадъците и емисиите и доставяне на безопасни и хигиенични хранителни продукти.

food logic 640x360

Продуктов каталог

Най-нова онлайн версия на „Наблизо“. Новите функции на английски език включват: интегриране по всяко време, превключване между каталози на продукти и резервни части, копиране на артикулни номера, функции за помощ и обратна връзка и опция за изтегляне на pdf за офлайн употреба.

Close at hand 2019 - Cover image 640x360

Портал за компютърно проектиране (CAD)

Изтеглете продуктовите модели в неутрален или директен CAD файлов формат. Също така е възможно да изтеглите 3D PDF файлове.

 Вижте портала за компютърно проектиране (CAD)  

Анимации

Посетете сайта за анимации и разгледайте отвътре даден продукт, за да видите и разберете как функционира.

Вижте анимациите 

Вентили и Автоматизация

Технически статии

.