Системи за депарафинизация

Депарафинизацията на маслата подобрява прозрачността на хранителните масла при ниска температура, което позволява ефективно опаковане на маслото в прозрачни бутилки. Системите за депарафинизация на Алфа Лавал разделят восъците и премахват примесите, съдържащи восъци – по безопасен, надежден и ефективен начин.

Dewaxing and other modifications

Подобрете бистротата и производствените резултати при маслата чрез оптимизиране на вашите процеси на депарафинизация

  • Повишена оперативна надеждност и ефективност
  • Оптимизирани процеси на депарафинизация и филтриране
  • Максимални производствени резултати с минимални загуби
  • Опростен начин на работа с пълна автоматизация и контрол
  • Повишено качество и стабилност на маслото

Депарафинизацията е от изключително важно значение за подобряване на стабилността на хранителните масла, както и за предотвратяване на образуването на кристали и помътняване при ниски температури. Извличането на максимума от сурови слънчогледови, царевични и памучни масла изисква правилната система, оптимизирана към вашите изисквания за технологичния процес. Уверете се, че сте взели под внимание фактори като качество на захранващото масло, капацитет, отпадни води, желано качество на рафинираното масло. За постигане на стабилни рафинирани масла, които преминават тестове на студена температура, можете да се доверите на изпитани във времето мокри, сухи и комбинирани системи за депарафинизация на Алфа Лавал. Каквото и да е вашето предизвикателство за депарафинизация, можете да разчитате на Алфа Лавал за цялостни и надеждни решения, глобално обслужване, локална поддръжка и спокойствие.

 

Поискайте оферта

.

Системи за технологичен процес на депарафинизация на хранително масло

Системите за депарафинизация на Алфа Лавал ефективно отстраняват восъците от суровите масла чрез физически процеси на рафиниране, използващи студено ензимно дегумиране или процеси на студено химическо рафиниране, които комбинират мокра депарафинизация, като например системи Multi Wax и Combi Wax, със система за суха депарафинизация.

Система за студено ензимно дегумиране на Алфа Лавал

Този процес на физическо рафиниране използва два вградени центробежни сепаратора и включва ензимно дегумиране за натрупване на смоли, последвано от кристализация на восъци при ниски температури (депарафинизация/винтеризация) за отстраняване на восъците заедно с фосфатидите, утаени от маслото чрез сепаратор. За подобряване на намаляването на фосфатидите се използва втори сепаратор.

Система Алфа Лавал Multi Wax

Този процес на химическо рафиниране съчетава високоефективните рафиниращи похвати за неутрализация от процеса Алфа Лавал Multi Mix с последващо охлаждане на маслото, кристализация на восъците, студено измиване и отстраняване на восъците с вода. Тези похвати са подобни на разработените от Алфа Лавал за фракциониране на палмово масло. Използвайки три вградени сепаратора, този процес води до добре рафинирано масло с разумни загуби, с цел постигане на масло с високо съдържание на свободни мастни киселини.

Система Алфа Лавал Combi Wax

Този процес на химическо рафиниране съчетава мокра депарафинизация с помощта на два вградени сепаратора със студена неутрализация и едновременна кристализация на восъци, последвано от отстраняване на восъците и соапщока.

.
.

Как функционира

Мокра депарафинизация и суха депарафинизация

В повечето случаи е важно да се отбележи, че единствено мократа депарафинизация премахва достатъчно количество восъци, за да се постигне необходимата стабилност на маслото за преминаване на 24-часовия тест на студена температура; това е базирано на слънчогледово масло със средно качество и съдържание на восъци 600 ppm. В същото време мократа депарафинизация може да обработва масло със съдържание на восъци до 2000 ppm; това обаче оказва влияние върху резултатите от теста на студена температура. Сухата депарафинизация също има своите ограничения, като например максимално съдържание на восъци от 900 ppm за суровината, за да премине 24-часовия тест на студена температура. За да постигнат ефективно отстраняване на восъците, много производители на хранителни масла вече комбинират процеси на мокра и суха депарафинизация в своите рафиниращи инсталации. Тази комбинация позволява на производителите на масло да преминат 72-часовия тест на студена температура.

Процесът на суха депарафинизация включва смесване на маслото с прахообразна съставка за филтрираща присадка, последвано от охлаждане и зреене. Бавното охлаждане гарантира, че образуваните кристали не предизвикват запушване на филтъра. Дозирането на прахообразната съставка за филтрираща присадка действа като контрола за посяване за растеж на кристали. Тъй като фосфатидите благоприятстват растежа на кристалите, избелването с цел отстраняване на тези съединения се извършва преди процеса на суха депарафинизация.

Прахообразната съставка за филтрираща присадка е консуматив, който не може да се използва повторно, като количеството на филтрираща присадка е свързано с количеството восъци в захранващото масло. Съотношението на дозиране варира, като необходимото количество филтрираща присадка може да бъде до 10 пъти повече от количеството восъци. Изразходваната филтрираща присадка съдържа до 60% масло, което прави подходящото дозиране на праха за филтрираща присадка ключово за оптимизирането на процеса. 

Отстраняването на восъци и прахообразната съставка за филтрираща присадка се извършва в листови филтри под налягане, които са автоматизирани и изискват минимална намеса от страна на оператора. В комбинация с контролираната чрез програмируем логически контролер (PLC) работа на филтъра, специален похват за охлаждане на маслото позволява пълното използване на филтъра, което повишава производствени резултати при обработено масло.

Глобалното обслужване и поддръжка повишават производителността на процесите за хранителни масла

Повече от 130 години опит. Експерти по целия свят. Сервизни центрове в почти 100 държави. За да увеличите максимално качеството, ефективността и производителността на вашите процеси, възползвайте се от глобалната сервизна мрежа на Алфа Лавал с локални сервизни центрове и партньори по целия свят.

Никой друг доставчик на системи за технологични процеси не може да осигури нашата дълбочина, обхват и гамата ни от компоненти, оборудване, системи и обслужване. Ние сме винаги наблизо, грижим се за вашите системи и оптимизираме процесите в рамките на целия експлоатационен живот на вашето съоръжение за рафиниране на хранителни масла.

service 640x360
.
.

Интересувам се от
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.

.

Основно оборудване за обработка на хранителни масла, използвано в нашите системи   

Уебинар за отрасъла за хранителни масла

Нашите експерти споделят ноу-хау за оптимизиране на процесите на рафиниране на хранителни масла, отстраняване на примеси и летливи компоненти за по-добро качество на продукта, безопасност и производствени резултати.

Webinar 640x360