Системи за дегумиране

Възползвайте се от по-вкусни хранителни масла с по-дълъг срок на годност чрез нашата система за дегумиране, която премахва хидратируеми и нехидратируеми смоли – фосфолипиди, протеини, въглехидрати, азотни съединения, хлориди (прекурсори на 3-MCPD), метали и неразтворими примеси – от всякакви видове мазнини и масла.

degumming for edible oil 640x360

Оптимизирайте вашите процеси по дегумиране

  • Увеличете максимално качеството на хранителното масло, срока на годност и производствените резултати
  • Намалете до минимум съдържанието на смоли и допълнителните оперативни разходи в рафинерия за масла
  • Намалете загубата на неутрално масло и разходите за комунални услуги
  • Повишете оперативната надеждност и ефективност; увеличете оперативната разполагаемост и експлоатационния живот
  • Намалете до минимум прекурсорите на 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD)
За нас Алфа Лавал не е просто доставчик, но и партньор, съветник и приятел“ - Валерий Федоренков, технически директор, Одесский масложиркомбинат
Благодарение на тази новаторска стъпка постигнахме значително увеличение на производствените резултати при маслата и маржовете на преработка, което позволява на нашето съоръжение да използва още по-добре своя потенциал,” - Луис Паласиос, индустриален мениджър на Molinos в Molinos Río de la Plata

Поискайте оферта

.

Универсални системи за дегумиране за рафиниране на хранителни масла

Получете гъвкавостта, от която се нуждаете, за да осигурите изключително надеждно и рентабилно рафиниране на вашите хранителни масла. Изберете от широкото портфолио от системи за дегумиране на Алфа Лавал, включващо високоефективни дискови центрофуги, пластинчати топлообменници и миксери. Модулно и лесно за монтаж, използване и поддръжка, цялото оборудване може да бъде интегрирано в съществуващи технологични линии за предварителна обработка под формата на самостоятелни компоненти или проектирано и оптимизирано като цялостна система.

Дегумиране с вода

За отстраняване на хидратируеми смоли с помощта на миксери Алфа Лавал и дискови центрофуги. Изсушените смоли могат да се използват за производството на лецитин, който е ценна хранителна добавка.

Прочетете повече за дегумирането с вода

Ензимно дегумиране

За отстраняване на хидратируеми и нехидратируеми смоли, хлориди (прекурсори на образуването на 3-MCPD при процесите на рафиниране надолу по веригата) с помощта на дискови центрофуги и топлообменници на Алфа Лавал.

Прочетете повече за ензимното дегумиране

Специално дегумиране

За отстраняване на хидратируеми и нехидратируеми смоли с помощта на киселини или комбинация от киселини и сода каустик и самопочистващите се дискови центрофуги на Алфа Лавал със специален режещ диск CentrizoomTM.

Прочетете повече за специалното дегумиране

Дегумиране с киселина

За отстраняване на подобни на смоли примеси и метали от животинска мазнина с помощта на дискови центрофуги на Алфа Лавал.

Прочетете повече за дегумирането с киселина 

Как работи

.

Дегумиране с вода

Този сравнително прост и рентабилен процес премахва възможно най-много смола в етапа на предварителна обработка. Отстранените тук смоли обикновено се изсушават, за да се образува лецитин – ценен страничен продукт; въпреки това, ако се предпочита, смолите могат вместо това да бъдат върнати към хранителния продукт в инсталацията за екстракция.

Ефективното дегумиране означава, че по-малко материал трябва да бъде отстранен надолу по време на неутрализацията. Това също означава, че се произвежда по-малко соапщок, който изисква допълнителна обработка или изхвърляне.

Water degumming process

Ензимно дегумиране с вода

За дегумиране на масла с високо и много високо съдържание на фосфолипиди Алфа Лавал препоръчва ензимно дегумиране с вода. Тук ензимът фосфолипаза С (PLC) разгражда фосфолипидите до диацилглицерол (DAG) и водоразтворим, съдържащ естерен фрагмент с фосфат, което намалява съдържанието на смоли, минимизира загубата на масло и увеличава производствените резултати при неутрално масло.

Enzymatic degumming process

Ензимно дълбоко дегумиране

Предварителната обработка на масла от семена с малко количество киселина ефективно премахва смолите до достатъчно ниско ниво, за да позволи по-нататъшна обработка. Добавянето на разредена луга позволява регулиране на pH стойността преди дозиране на подходящ ензим. Ензимът фосфолипаза А (PLA) преобразува както хидратируемите, така и хидратируемите смоли в лизо-смоли и свободни мастни киселини. Лизо-смолите са по-хидрофилни, което ги прави по-лесни за отстраняване от маслото по време на центрофугиране. Освен това ензимното дълбоко дегумиране значително намалява наличието на хлорирани съединения, които допринасят за образуването на 3-монохлорпропан-1,2-диол (3-MCPD), ако не бъдат отстранени.

Enzymatic deep degumming process

Дегумиране с киселина

Чрез интензивно смесване на малко количество лимонена киселина и вода при контролирани температури, този процес на рафиниране на животински мазнини позволява отделянето на смоли, подобни на смоли примеси и метали от избрана животинска мазнина.

Специално дегумиране

Чрез добавянето на малко количество подходяща киселина и разредена луга при внимателно контролирани температури, този физически процес на рафиниране на масло от семена позволява отделянето както на хидратируеми, така и на нехидратируеми смоли от избрани масла. Отстранените смоли са силно вискозни; но самопочистващите се дискови центрофуги на Алфа Лавал, оборудвани със специални изходи за отклоняващи дискове CentrizoomTM, лесно се справят със задачата. Полученото качество на маслото позволява по-нататъшната обработка, освен в случаите на нискокачествени масла от семена. За да се запази качеството на крайния продукт, тези масла може да изискват пълна неутрализация със сода каустик, с цел да се отстранят свободните мастни киселини и остатъчните смоли, или процес Combi Mix (вижте по-долу).

Special degumming process

Процес Combi Mix

Този двустепенен процес осигурява гъвкавостта, от която се нуждаете, за да обработвате качествени масла от семена, които изискват физическо рафиниране, както и всякакви по-нискокачествени масла, за които неутрализацията с помощта на сода каустик е единственият приложим начин за отстраняване на примесите.

Изберете от всеобхватните системи за дегумиране на Алфа Лавал, включващи специално дегумиране, дегумиране с киселина, ензимно дегумиране и дегумиране с вода. Получете също така експертен съвет относно системата, която подхожда най-добре на вашите изисквания.

Какъв по-добър начин да минимизирате загубата на продукт и да увеличите максимално качеството и производствените резултати при вашите хранителни масла? Независимо дали става дума за фосфолипиди, протеини, въглехидрати, азотни съединения, хлориди (прекурсори на 3-MCPD), метали и неразтворими примеси, можете да сте сигурни, че избраният процес за дегумиране на Алфа Лавал ще се справи.

.

Гласът на нашия клиент

Aïcha

Aïcha е водещият производител на мармалад, зехтини и доматено пюре в Мароко. Компанията управлява рафинерия, в която 100% от оборудването е на Алфа Лавал, включително дезодорираща инсталация SoftColumn, дискови центрофуги и топлообменно оборудване.

Не е преувеличено да се каже, че това е най-модерната рафинерия за хранителни масла в страната. Ние сме поне 10 години пред нашите конкуренти в Мароко.“

- Давид Девико, управляващ директор. 

Одески масложиркомбинат

Одески масложиркомбинат (завод за мазнини и масла в Одеса) е един от водещите производители на маргарин, майонеза и бутилирано слънчогледово олио в Украйна, като операциите му включват рафинерия за слънчогледово олио.

Когато компанията се сблъска с проблеми с качеството на съществуващия си процес на дегумиране, тя се обърна за помощ към Алфа Лавал. Резултатът беше монтирането на специална линия за дегумиране на Алфа Лавал, която помогна на завода да произвежда масло с по-добро качество, като същевременно му позволи да намали загубите.

Алфа Лавал за нас е не просто доставчик, но и партньор, съветник и приятел“ 

– Валерий Федоренков, технически директор, Одески масложиркомбинат.

Molinos Río de la Plata

Molinos Río de la Plata – водещият преработвател на соя и слънчогледово семе в Аржентина, избра Алфа Лавал, за да преобразува неговото съоръжение в Сан Лоренцо към процеса на дегумиране Purifine PLC.

Благодарение на тази новаторска стъпка постигнахме значително увеличение на производствените резултати при маслата и маржовете на преработка, което позволява на нашето съоръжение да използва още по-добре своя потенциал

– Луис Паласиос, индустриален мениджър на Molinos.

Уебинар за отрасъла за хранителни масла

Нашите експерти споделят ноу-хау за оптимизиране на процесите на рафиниране на хранителни масла, отстраняване на примеси и летливи компоненти за по-добро качество на продукта, безопасност и производствени резултати.

Webinar 640x360

Оптимизиране на производителността на системите за обработка на хранителни масла

Повече от 130 години опит. Експерти по целия свят. Сервизни центрове в почти 100 държави. Възползвайте се от глобалната сервизна мрежа на Алфа Лавал с локални сервизни центрове и партньори по целия свят. Никой друг доставчик на системи за технологични процеси не може да осигури нашата дълбочина, обхват и гамата ни от компоненти, оборудване, системи и обслужване. Ние се грижим за вашата система за дегумиране, така че да извлечете максимума от нея.

Открийте как прецизното настройване на системите ви за дегумиране може да повиши производителността и рентабилността на вашите хранителни масла. Изтеглете брошурата за решения за дегумиране и неутрализация на Алфа Лавал или говорете с нас. 

.
.

Свържете се с нас

Интересувам се от
Бихте ли желали да получавате уебинари по поръчка, покани за предстоящи събития, както и новини за продукти и обслужване?


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.

.

Основно оборудване за обработка на хранителни масла, използвано в нашите системи