Улавяне на въглерод и хранилище

Улавянето и съхранението на въглерода след изгаряне е един от начините захранваните с въглеродни горива електроцентрали да постигнат значително намаляване на емисиите си. Улавянето на въглеродния диоксид в димните газове обаче е енергоемък процес. Доказаните високоефективни технологии за отопление и охлаждане на Alfa Laval играят жизненоважна роля за минимизиране на потреблението на енергия.

Carbon capture storage 640x360

Намаляване на емисиите на въглероден диоксид

Улавянето на въглеродния диоксид от димните газове след изгаряне в електроцентралите, работещи на изкопаеми горива, спомага за постигане на значително намаляване на емисиите в атмосферата.

Alfa Laval разполага с широко портфолио от пластинчати топлообменници, за да отговори на изискванията на този енергоемък процес. Резултатът е голямо възобновяване на енергия в топлобменника с бедна/богата смес, където се осъществява по-голямата част от регенерацията на топлина в процеса на улавяне. Нещо повече, полузавареният топлообменник AlfaVap на Alfa Laval и заварените топлообменници Compabloc са подходящи, съответно, в позициите на стриперния рибойлер и кондензатора.

Преглед на процеса