Повторно използване, редуциране и рециклиране

Днес повечето индустриални процеси консумират много природни ресурси и в резултат на това се получават значителни количества отпадъци, които в някои случаи след това трябва да бъдат транспортирани извън обекта за безопасно обезвреждане. С правилната технология обаче става все по-възможно да се сведе до минимум изхвърлянето на отпадъци и по този начин да се намали както вашия екологичен отпечатък, така и оперативните ви разходи. В много случаи можете също да възстановите полезните ресурси от отпадъците, за да създадете печеливши нови потоци от приходи за вашия бизнес.

Alfa Laval има богат опит в подкрепа на клиентите с решения за обработване и възстановяване на място, които позволяват подобрено управление на отпадъците и водните потоци. Нашите високоефективни решения за разделяне и управление на водата могат да ви помогнат да намалите, да използвате повторно и да рециклирате отпадъците по нов начин. Прочетете по-долу за някои от многобройните начини, по които надеждните и доказани технологии на Alfa Laval вече помагат на клиентите да ускорят кръговрата за по-устойчив и по-печеливш бизнес.

Cleantech-Reuse-reduce-recycle-final-210303.jpg

Няма повече хвостохранилища във въглищната мина на Rix’s Creek

Чрез инсталирането на декантерните центрофуги на Alfa Laval за хвостохранилища, австралийската компания Bloomfield Group успя да увеличи кръговрата на процесите за управление на отпадъците във въглищната мина и завода за подготовка на Rix’s Creek. Декантерите позволиха на Bloomfield да сепарира вода, която след това може да се използва повторно в критични процеси в завода. С много високо съдържание на твърди вещества, продукта е лесен за обработка и се поставя обратно в сухия разрез, за да допринесе за рехабилитацията на мините. Изгледайте този видео клип, за да научите повече.

Ускоряване на кръговрата в различните отрасли

Компанията Alfa Laval е прекарала десетилетия в развитие на нови възможности в сферата на разделяне и топлообмен. Днес тези технологии формират гръбнака на новите решения, които правят възможно извличането на повече от природните ресурси и намаляването на отпадъците в широк спектър от индустрии и приложения.

Steam_and_heat_640x360.jpg

Нулево заустване на течности

За много индустрии отговорното управление и обезвреждане на отпадъчните води може да бъде изключително скъпо. Ако участват камиони, това може да бъде допълнителен източник на въглеродни емисии. Следователно премахването на отпадъчните води е от ключово значение за постигането на истински кръгов бизнес модел.

С оглед на тези цели, Alfa Laval разработи системи за нулево заустване на течности (ZLD): здрав, компактен дизайн, проектирани за абсолютното минимизиране на течността в широк спектър от приложения за промишлени отпадъци. В допълнение към намаляването на отпадъчните води, ZLD помага да се осигури оптимално възстановяване на продукта.

ZLD системите работят чрез комбинация от термични решения и технология за разделяне, като изпарителят AlfaFlash е в основата на настройката. Нашата доказана репутация и богат опит както в термичните решения, така и в технологията за разделяне осигуряват икономично и високоефективно решение.


Научете повече

cleantech-RRR-industrial-wastewater.jpg

Индустриални отпадъчни води

Преминаването към по-кръгови бизнес модели е от съществено значение за възможността да се работи по по-устойчив начин. Тъй като промишлените процеси са склонни да използват значителни количества вода, преминаването към кръгов модел означава да се разбере как тази вода може да бъде спестена и използвана повторно, както и да се инвестира в методи, които ви позволяват да използвате повторно, да рециклирате или да извличате вторични продукти.

Третирането на промишлени отпадъчни води е възможно да бъде постигнато по различни начини и оптималното решение за вас ще зависи от конкретното ви приложение. Alfa Laval предлага както декантери, така и цели системи за нулево заустване на течности (ZLD), които отделят отпадъците от водата, което ви позволява да я използвате повторно при необходимост, а впоследствие да намалите въздействието върху околната среда. Разделянето на отпадъците също помага за депонирането, а и в някои случаи отпадъците могат да предложат реална стойност.

 

Научете повече

cleantech-Recycling-intro-img-final.jpg

Рециклиране

Рециклирането е последната фаза от жизнения цикъл на продукта в кръговата икономика, когато той вече не може да бъде повторно използван, обслужван или ремонтиран. Рециклирането ни позволява да се възползваме от компонентите и природните ресурси в продукта, като ги върнем към производството. Днес обаче това е далеч от реалността.

За щастие възникващите процеси създават нови възможности за комерсиализация на рециклирането. Например процеси за рециклиране на пластмаси, текстил, батерии, твърди битови отпадъци (MSW) и други, при които в момента се рециклира само малка част, а по-голямата част се изпраща за изгаряне или депо.

Научете как можем да ви подкрепим да превърнете днешните отпадъци в утрешна стойност.


Научете повече

Строителни сондажи

Управлението на водите е от решаващо значение при всеки строителен проект. То играе ключова роля при изкопни работи и основи, в охлаждащи машини, поддържане на налягане, преместване на твърди части или като средство за почистване. Следователно оптимизирането на консумацията на вода е нещо повече от просто подобряване на устойчивостта. Също така може да е от важност да се спечели конкурентно предимство.

Декантерните центрофуги на Alfa Laval са доказан метод за подобряване на ефективността при сондажни и тунелни операции, особено по отношение на обработката на суспензии и чистотата на водата. Технологията елиминира необходимостта от седиментационни резервоари, като ефективно премахва повечето фини частици, които традиционното оборудване за обработка на суспензия не успява без помощта на полимери. Бистрата вода, отделена от твърдите отпадъци, може да се използва отново.

Научете повече

 

cleantech-Reuse-reduce-recycle-mining-tailings-final.jpg

Минни хвостохранилища

Декантерните центрофуги на Alfa Laval с твърд съд са идеалният избор за широк спектър от работни режими за разделяне на твърди частици от течности в минното дело и минералните приложения. Те могат да заменят или допълнят съществуващите решения и да спомогнат за увеличаване на капацитета, намаляване на обема на хвостохранилищата, а също и спестяване на място и увеличаване на възстановяването на вода, химикали и минерали. Преди всичко, декантерът елиминира нуждата от хвостохранилища, като повишава вътрешната безопасност на вашите работни дейности.


Научете повече


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство