Рециклиране

В кръговата икономика рециклирането е последната фаза от жизнения цикъл на продукта, когато продуктът вече не може да бъде използван повторно, обслужван или ремонтиран. Рециклирането ни позволява да се възползваме от компонентите и природните ресурси в продукта, като ги върнем към производството. Днес обаче само малка част от материалите се рециклират, като по-голямата част се изпраща за изгаряне или депо. За щастие възникващите процеси създават нови възможности за комерсиализация на рециклирането на пластмаси, текстил, батерии, твърди битови отпадъци (MSW) и др.

Alfa Laval е тук, за да ви помогне с ефективни решения за разделяне и управление на водата, а също и за етапите на пречистване и концентриране при процеса на рециклиране. Тези здрави и доказани технологии спомагат за намаляване на потреблението на вода и количеството нерециклируеми отпадъци. При работни режими за охлаждане в процеси като пиролиза и газификация, предлагаме широка гама от решения за топлообмен. Продължавайте да четете, за да научите как можем да ви подкрепим да превърнете днешните отпадъци в утрешна стойност.

Alfa-Laval-recycling.jpg

Cleantech-Recycling-pyrolysis-final-210303.jpg

Пиролиза

Пиролизата е термичен процес, при който материалите се разлагат при повишена температура в инертна атмосфера без кислород. На практика всеки източник на биомаса или отпадъци може да се използва за пиролиза, което прави това все по-интересно решение за пазара на възобновяеми източници и рециклиране. Пиролизата може да се използва за направата на масло, например от дървесни отпадъци и отпадъци от дъскорезници, използвани отпадъчни гуми или рециклиране на смесени пластмаси. За осигуряване на допълнителна стойност,в зависимост от суровината могат да се получат и други газообразни и твърди продукти.

Маслото, получено от пиролиза, изисква отстраняване на влагата и суспендираните частици, преди да бъде превърнато в продукти с добавена стойност в процесите надолу по веригата. Доказаната високоскоростна технология за разделяне на Alfa Laval ефективно почиства пиролизното масло с една единствена операция, като едновременно премахва и водата, и частиците. Ние също така предлагаме обширно портфолио от пластинчати топлообменници за свързани с процеса на пиролизата охлаждащи работни режими.

Химична деполимеризация

Превръщането на полимерите обратно в мономери позволява пресъздаването на всички нови необработени полимери – без това да влияе на трайността на продукта. В сравнение с пиролизата и другите хетерогенни методи за рециклиране, настоящите методи за деполимеризация изискват хомогенна суровина. Alfa Laval предлага термично и сепарационно оборудване за процеси на термична деполимеризация, както и за повторна полимеризация на продуктите.

cleantech-Recycling-Chemical-depolymerization-final.jpg

cleantech_textile-recycling.jpg

Рециклиране на текстил

Текстилната индустрия е втората най-замърсяваща индустрия в света. По време на производството тази индустрия превръща огромни количества сладка вода в отпадъчни води. Рециклирането на текстил към текстил е една важна част от пъзела за въвеждане на кръговрат в индустрията. Решенията за нулевото заустване на течности (ZLD) на Alfa Laval позволяват повторно използване на водата при рециклиране на текстил, за да се намали консумацията на сладка вода за минимален отпечатък върху околната среда.

Отпадъците като ценна суровина

Това, което днес често се счита за отпадък, в бъдеще може да се превърне в ценна суровина. Например, пепелта от инсталациите за изгаряне съдържа високи нива на сол, която може да бъде извлечена и пречистена.
Утайките могат да се използват като суровина за бетон. Ценни метали, които преди са били твърде трудни за възстановяване, могат да бъдат концентрирани от разредени потоци. Отпадъчните води могат да се превърнат в торови продукти. И това са само няколко от безкрайните възможности за по-ефективно използване на нашите ресурси.

С уникални, усъвършенствани решения за топлообмен и сепариране, Alfa Laval може да осигури по-голяма ефективност за практически всеки вид завод за рециклиране или дейност. Ние работим с вас, за да стимулираме производството на вашия завод, като се грижим за ценните отпадъци и завършваме кръга.

cleantech-Recycling-waste-as-raw-material-final.jpg

Нашите решения

AlfaFlash 640x360px.jpg

Нулево заустване на течности (ZLD) на Alfa Laval

Системите за нулево заустване на течности на Alfa Laval имат здрав, компактен дизайн и са проектирани за абсолютното минимизиране на изтичане на течност в широк спектър от приложения за промишлени отпадъци. Тези системи оптимизират ефективността на консумация на вода чрез комбинация от термични решения и технология за разделяне, с изпарител AlfaFlash в основата на настройката.


Научете повече

Високоскоростни сепаратори на Alfa Laval

За центробежно разделяне Alfa Laval предлага идеални възможности за всякакъв вид рециклиране. От решаващо значение за успеха на вашето производството е съответствието на подходящото оборудване със спецификата на процеса и суровините. Ние можем да ви подкрепим с технология за разделяне, експертно ръководство и предложения за обслужване, за да гарантираме, че получавате идеалното решение за дългосрочно и надеждно изпълнение според вашите конкретни изисквания.


Научете повече

Olmi_Reforming_Process_Gas_Boiler_640x360.png

Газов технологичен котел OLMI на Alfa Laval

Газовият технологичен котел на Alfa Laval е изключително надеждно решение за регенериране на топлина при охлаждане на синтетичен газ. При критични приложения като производство на синтетичен газ от отпадъчни пластмаси, газовият технологичен котел OLMI на Alfa Laval е идеалното решение за спокойствие по време на работа. Можете да разчитате на бърза възвръщаемост на инвестициите с надежден инструмент за намаляване на въздействието върху околната среда на пластмасовите отпадъци.

Научете повече

Пластинчати топлообменници в уплътнена рамка на Alfa Laval

Енергийната ефективност е от първостепенно значение, за да направи процесите на рециклиране финансово жизнеспособни. В тези приложения нашите пластинчати топлообменници в уплътнена рамка осигуряват най-добрата ефективност и надеждност в своя клас. Индустриалната линия на Alfa Laval има големи възможности за разнообразни работни режими – от отопление, охлаждане и регенериране на топлината до кондензация и изпаряване.


Научете повече


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство