ОВК (Отопление, вентилация и кондициониране на въздуха)

Строителството представлява 36% от световното потребление на енергия и 39% от въглеродните емисии. За щастие, проектирането на ОВК системи предлага огромен неизползван потенциал за подобряване на климатичното въздействие на нашите сгради. Независимо дали става въпрос за по-ефективни решения, които намаляват консумацията на енергия и вода, или за постепенно премахване на хладилните агенти с висок потенциал за глобално затопляне (GWP), вече можем да направим много.

Alfa Laval е надежден доставчик във всички сектори за ОВК и хладилна техника. Нашето широко портфолио от технологии за пластинчати топлообменници разработено с почти 90-годишен опит, формира ядрото на най-модерните и най-ефективни системи за ОВК на пазара в широк спектър от приложения. Ние също така сме дом на някои от най-добрите експерти в бранша за оптимизирането на системите използващи естествени хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне. Ако искате да подобрите ефективността, свържете се с нас днес, за да научите как партньорството с Alfa Laval може да ускори устойчивостта на вашите ОВК решения.

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

Енергийна ефективност по икономически ефективен и устойчив начин

Търсите ли да подобрите енергийната ефективност на вашата ОВК система? Изслушайте Енрико ДалАрмелина, продуктов мениджър на споени пластинчати топлообменници в Alfa Laval, за да научите за уникалните иновации, които разработихме. Посредством тези иновации даваме възможност за несравнима топлинна ефективност в нашите решения. Благодарение на този дизайн можем да намалим ефективно разхода на енергия в рамките на малките габарити на топлообменниците.

Вижте данните: Потенциал за енергийна ефективност на ОВК

Знаете ли, че на сградите и строителния сектор се падат 36% от световното потребление на енергия и 39% от глобалните емисии на CO2? Днес обаче разполагаме с технология, която значително ще намали тези проценти. Термопомпата, например, е четири пъти по-ефективна от котела за отопление на жилищни и търговски сгради. Тя притежава невероятен потенциал за намаляване на потреблението на енергия и въглеродните емисии.

Представете си, ако заменим всички днешни битови и търговски ОВК котли с ефективни термопомпи. Годишните икономии на енергия ще бъдат 230 TWh. Това е същото количество електричество, което се консумира всяка година в цяла Испания!

Искате ли да научите повече за това как Alfa Laval може да увеличи енергийната ефективност на различни ОВК приложения? Изтеглете нашите инфографики, за да видите повече данни.

Изтеглете нашата инфографика за термопомпи за битови и търговски цели
Изтеглете нашата инфографика за индустриална термопомпа
Изтеглете нашата инфографика за климатик
Изтеглете нашата инфографика на Института за климатизация, отопление и охлаждане (AHRI)
Изтеглете нашата инфографиката за охлаждане на център за данни

Cleantech-proof-pack-HVAC-Heat-pumps.jpg

cleantech_Reaching-new-heights-in-performance-case.jpg

Достигане на нови висоти в производителността

Достигайки удивителните 310 метра височина, Varso Place във Варшава, Полша, ще бъде най-високата сграда в ЕС. Уникалната сграда със смесено предназначение създава редица високи изисквания за ОВК. За да отговорят на тези изисквания, проектантите инсталират усъвършенствани системи за ОВК, които осигуряват изключителна ефективност благодарение на технологията за пластинчати топлообменници на Alfa Laval. Тези решения ще позволят намаляване на енергийните нужди с 23%. Като спестяват тази енергия, високоефективните пластинчати топлообменници също така значително намаляват въглеродния отпечатък на сградата, като същевременно задоволяват нуждите на ОВК на обитателите.


Прочетете цялата история тук

Cleantech-Energy-efficiency-HVAC-final-210303.jpg

Решения за климатизация и топлинни помпи

Що се отнася до климатизацията и термопомпите, енергийната ефективност, заедно с изискванията за хладилни агенти с нисък потенциал на глобално затопляне, са от съществено значение. Alfa Laval работи в тясно сътрудничество с клиенти и университети, за да ускори развитието и да предложи пластинчати топлообменници, които са проектирани да отговарят на новите разпоредби за приложение.


Научете повече

data_center_640x360.jpg

Охлаждане на центрове за данни

Енергийно ефективното охлаждане е от решаващо значение за изграждането на по-устойчиви центрове за данни. Alfa Laval е доверен партньор на ИТ индустрията от десетилетия, като работи с клиенти за проектиране на надеждни, екологични системи за охлаждане на центрове за данни. Ние предлагаме опит, за да дадем възможност за безплатно охлаждане и спестяване на енергия в сървърни помещения с всякакви размери по целия свят.


Научете повече

District-cooling-640x360.jpg

Централно охлаждане

Alfa Laval е водещ в разработването на пластинчати топлообменници, подходящи за взискателните условия в инсталациите за централно охлаждане. Нашите топлообменници използвани по целия свят са проектирани, за да осигурят икономично, енергийно ефективно и комфортно охлаждане.


Научете повече

cleantech_hvac.jpg

Централно отопление

Топлообменниците са един от основните компоненти в системите за централно отопление. Alfa Laval отдавна е ангажирана с осигуряването на най-подходящите топлообменници за тази индустрия. Освен ефективни и висококачествени продукти, ние също така предоставяме и уникалното предимство на практични познания, основани на много десетилетия опит.


Научете повече

Търсите ли още информация и експертен опит?

Искате ли да имате достъп до знанията, които Alfa Laval е придобила в течение на повече от осем десетилетия опит в топлопредаването? Необходим ли е за вашият бизнес достъп до BIM файлове, 3D чертежи или други консултантски програми? Обърнете се към хъба на Alfa Laval за отопление и охлаждане, за да се запознаете с най-новите ресурси за Вашата индустрия.

Alfa Laval Heating and cooling hub

Нашите решения

Пластинчати топлообменници в уплътнена рамка на Alfa Laval

Нашата широка гама от пластинчати топлообменници в уплътнена рамка е подходяща за всички видове промишленост и за множество други приложения, като например за отопление, охлаждане и регенериране на топлина, както и кондензиране и изпаряване. Въз основа на нашата работа с клиенти, ние непрекъснато актуализираме дизайна, за да отговорим по-добре на изискванията на вашите дейности. Днешните модели покриват всички нови стандарти за ефективност, надеждност и експлоатационна годност.


Научете повече

Споени пластинчати топлообменници на Alfa Laval

Медноспоените пластинчати топлообменници на Alfa Laval са компактно и ефективно оборудване, без техническо обслужване, за употреба в редица приложения – отопление, охлаждане, изпаряване и кондензиране. Всеки топлообменник е проектиран за оптимизиране на работния режим и притежава множество уникални функции, които осигуряват както отлична топлопроизводителност, така и максимална надеждност.


Научете повече

Дифузионно споени пластинчати топлообменници на Alfa Laval

Нашата патентована технология за дифузионно спояване AlfaFusion създава високоефективни, компактни топлообменници, изработени изцяло от неръждаема стомана. Тъй като не изискват почти никакво техническо обслужване и работят при изключително високо налягане и температури, те са идеалното решение за топлообмен при трудни приложения. Също и при тези, които включват естествени хладилни агенти с нисък потенциал за глобално затопляне.


Научете повече


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство