Нефтопродукти

Химическият сектор представлява до 10% от световното потребление на енергия. Тъй като енергийните разходи представляват значителна част от средния оперативен бюджет на нефтохимическата фабрика, по-ефективното използване на енергия стана изключително важно за поддържане на рентабилността в тази конкурентна индустрия. И тъй като преките емисии на CO2 от първичното химическо производство възлизат на 7% от общите емисии на CO2 в света, енергийната ефективност при нефтохимичната преработка е от решаващо значение и за ускоряване на глобалната устойчивост.

Alfa Laval има десетилетия опит в работата с нефтохимични заводи за оптимизиране на ефективността на процесите. Ние предлагаме широко портфолио от ефективни топлообменници, които правят възможно възстановяването на повече отработена топлина и по този начин намаляват нуждите от гориво и вашия въглероден отпечатък, като същевременно увеличават производствения капацитет и минимизират разхода на материали. С по-ефективни топлинни решения можете дори да спестите средства. Например можете да използвате пара от по-нисък клас или да генерирате допълнителен доход, като продадете излишъка от електричество и топлина на заводи в близост.

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Cleantech-proof-pack-Petrochemicals.jpg

Вижте данните: потенциал за енергийна ефективност в нефтохимичните заводи

Пластинчатите топлообменници на Alfa Laval са до пет пъти по-термично ефективни в сравнение с традиционните. Каква разлика може да има това за вашето предприятие? Днес инсталираната база на нашите технологии за пластинчати топлообменници в нефтохимичната индустрия спестява до 19 TWh енергия – същото количество, което е необходимо за отопление на близо 2 милиона европейски домове.

Представете си, ако всеки нефтохимичен завод днес е преминал към по-ефективни технологии за топлообмен. Бихме могли да намалим глобалните емисии на CO2 с 28 милиона тона, еквивалентно на това, което се произвежда всяка година от 3,7 милиона души, живеещи в Кингдао, Китай.

Искате ли да научите повече за това как можем да ви помогнем да увеличите максимално енергийната ефективност? Изтеглете нашата инфографика, за да видите повече данни.


Изтеглете нашата инфографика

Практически примери с клиенти

cleantech_Petrochemicals-customer-case01v2.jpg

Намаляване на консумацията на енергия в най-големия завод за химикали в Индия

Balaji Amines е най-големият производител на метиламини в Индия. С партньорство, датиращо от 2002 г., този завод има инсталирани 86 топлообменници Alfa Laval и продължават да са впечатлени от производителността. Подобрената енергийна ефективност само от първите осем бройки топлообменници Compablocs доведе до спестявания от около 700 000 USD годишно. Нещо повече, Balaji Amines оценяват високото ниво на ноу-хау и професионалното обслужване на експертите от Alfa Laval.


Научете повече

cleantech_Petrochemicals-customer-case02.jpg

Намаляване на емисиите и увеличаване на капацитета за Dow Wolff Cellulosics в Белгия

Когато Dow Wolff Cellulosics се сблъска със спешен проблем с износен традиционен топлообменник, те се обърнаха към Alfa Laval за помощ. С цел подобряване на енергийната ефективност, Alfa Laval ги убеди да заменят двата по-стари топлообменника с по-ефективните пластинчати топлообменници. Резултатът беше икономия на енергия от 22 400 GJ годишно с намаление на CO2 от 1250 тона.


Научете повече

cleantech_Petrochemicals-customer-case03.jpg

Използването на технологична енергия по интелигентен начин в завод в Азия

Завод за параксилол в Азия непрекъснато търси нови начини за подобряване на енергийната си ефективност. С помощта на Alfa Laval, техните инженери увеличиха регенерирането на топлина с повече от 23 MW, след като замениха по-стари кондензатори с въздушно охлаждане за по-ефективни пластинчати топлообменници.


Научете повече

Нашите решения

Compabloc_640.jpg

Топлообменник Compabloc на Alfa Laval

Топлообменникът Compabloc на Alfa Laval е шампионът по топлообмен: доказано решение за предизвикателни приложения. С противотоков поток, който позволява пресичане на температурите в една система, той може да предложи оптимална ефективност за нефтохимични задачи с високи изисквания. Подходът на близката температура също означава, че студеният поток може да се нагрее само с няколко градуса по-малко от входящия горещ поток, като по този начин увеличава регенерирането на топлината.


Научете повече

Заварени спираловидни топлообменници

Спираловидните топлообменници на Alfa Laval са проектирани да се справят с най-трудните предизвикателства при пренос на топлина. Те са най-добрият инструмент за решаване на проблеми предизвикани от течност към течност и двуфазни операции. Независимо дали става дума за чести замърсявания от мръсна среда или за ограничения от спада на налягането и големината на пространството. Със своята доказана репутация, че почти никога не се замърсяват, здравите, ефективни и компактни топлообменници са идеални за предизвикателните операции в нефтохимичната промишленост.


Научете повече

Пластинчати топлообменници в уплътнена рамка на Alfa Laval

Нашата широка гама от промишлени уплътнени пластинчати топлообменници е подходяща за всички видове нефтохимични приложения от отопление, охлаждане и регенериране на топлина до кондензиране и изпаряване. Въз основа на нашата работа с клиенти, ние непрекъснато актуализираме индустриалната линия, за да отговорим по-добре на изискванията на вашите дейности. Днешните модели покриват всички нови стандарти за ефективност, надеждност и експлоатационна годност.


Научете повече

Открийте предимствата на партньорството с Alfa Laval

Производителите на нефтохимични продукти изискват непрекъснати процеси и устойчива производителност. С дългогодишен опит в партньорство с нефтохимични заводи по целия свят, Alfa Laval притежава ноу-хау, за да подкрепи предизвикателните изисквания на дейностите, на които се основава вашият бизнес. Разчитайте на нас за високоефективни решения, които вършат най-трудните задачи с последователност, качество и надеждност.

Нашите експерти по нефтохимия могат да ви партнират от началото до края. Ние работим в тясно сътрудничество с вас, за да проектираме най-ефективната и печеливша система за вашите дейности. И благодарение на нашата всеобхватна мрежа, ние имаме сервизни инженери и оригинални резервни части на Alfa Laval денонощно, навсякъде по света.


Научете повече за това как можем да ви бъдем полезниcleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство