Сепариране

Нашите мембрани за ултрафилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза дават отлични резултати при предварително концентриране и пречистване на протеини преди изпаряване и изсушаване.

Подчертано иновационно оборудване на Alfa Laval

Центробежна помпа LKHPF на Alfa Laval

centrifugal pump high pressure efficiency Alfa Laval LKHPF• Здрава конструкция, оптимизирана за приложения с високо налягане
• Високата ефективност значително намалява консумацията на енергия
• Компактният дизайн намалява екологичния отпечатък

Ултрафилтриращи спирални мембрани на Alfa Laval

Ultrafiltration Spiral Membranes• Осигуряват оптимална филтрация и повишават качеството и стойността на крайния продукт
• Позволява използването на генерични почистващи препарати и по този начин намалява времето и разходите за почистване на място

Оптимизирайте процесите на млекопреработването

Продуктов каталог

Най-новата онлайн версия „Под ръка“  

Намерете продукт на Alfa Laval

Каталог за резервни части

Онлайн версия на най-новите резервни части 

 

Намерете резервни части на Alfa Laval

Брошура: В основата на млечните продукти