2023-02-28 Новини за продукти

Прости подобрения помагат на индустрията да се справи с високите цени на енергията

Това интервю с Алън Бруун, мениджър бизнес развитие в Alfa Laval, разглежда отблизо скрития потенциал за икономии на съществуващите производствени линии. "Пестенето на енергия започва с пестене на вода" е мантрата на Алън Бруун и оттук тръгва това интервю във време на безпрецедентно увеличение на цените на газа и електроенергията. Надпреварата за икономии е в ход и всяка минута е от значение

Алън, Вие ръководите инициативата OptimizeTM в Alfa Laval - защо темата за оптимизацията е изключително актуална в момента?

Виждаме, че цените на енергията се повишават. Нарастващите разходи за енергия са реална заплаха за много отрасли на хранително-вкусовата промишленост. Говорим за енергийната ефективност от години. Сега е моментът да направим нещо по въпроса. Малките инвестиции в прости подобрения на съществуващото производствено оборудване могат да защитят бизнеса и печалбата, като спестят от сметките за енергия. И не само това, те също така допринасят за постигане на целите за устойчивост и доказване на действия в областта на климата.

Къде виждате възможности, които могат да помогнат за спестяване на сметките за енергия?

Нека започнем с водата. Защо? Защото пестенето на енергия често започва с пестене на вода. Отоплението, изпомпването и другата обработка на средата за CIP представляват голяма част от потреблението на вода и енергия в един завод за храни и напитки.  Простите подобрения в процеса на CIP водят до незабавни икономии на вода и енергия. Например чрез модернизиране на горната част за управление на смесителните и дренажните клапани. Алфа Лавал ThinkTop обещава икономии до 90 % от потреблението на вода, а оттам и от сметките за енергия.  

Това звучи почти прекалено добре, за да е истина. Как си обяснявате тези огромни икономии?

Когато се извършва CIP на смесителни и дренажни клапани, клапаните обикновено се активират за 5 секунди и големи количества вода се отвеждат към дренажа. ThinkTop въвежда нов дизайн на почистване - това, което наричаме почистване на спукано седло и импулсно седло. Дизайнът извършва почистването на седалката за по-малко от 1 секунда и съответно намалява консумацията на вода. Проверихме тези икономии в няколко обекта на клиенти, където проведохме изпитания по време на

 

Allan_Kira_interview3_640x360.jpg

 

Имате ли повече примери за незабавни икономии в други процеси?

Да, почистването на резервоари е друг добър пример. Производителите все още използват статичната пръскаща топка за почистване на резервоари. Замяната на пръскащата топка с въртящи се пръскащи глави или струйни глави дава незабавни икономии на потребление на вода - в действителност до 70 %. Икономията на вода се изразява в подобна икономия на електроенергия. Освен това се спестяват химикали и време за почистване, което освобождава капацитет за допълнителни обеми.

Какво ще кажете за времето на изплащане на подобренията, които споменавате?

Тук става въпрос за прости и безрискови подобрения, които осигуряват бърза възвръщаемост на инвестициите. Цените на водата и енергията варират в различните заводи, както и конфигурациите на системите и изискванията за почистване. Средно обаче бих оценил реалистичния срок за възвръщане на инвестицията на 1-2 години.

Описвате подобренията като прости и рентабилни. Какви са типичните пречки за извършването на този вид подобрения?

Участват много заинтересовани страни, които може да имат различни цели. Ето защо управлението на заинтересованите страни е много важно и ползите от всяко надграждане трябва да се разглеждат и оценяват от много различни гледни точки. Като цяло смятам, че всички, които участват в индустриалното производство, трябва да се съсредоточат повече върху програмите за модернизация на съществуващите линии, които могат да повишат ефективността и да удължат срока на експлоатация. В това има много смисъл и затова въведохме инициативата OptimizeTM. Първоначалният ни опит с одити на място на съществуващото оборудване и стратегии за подмяна разкри огромен потенциал. Обикновено намираме нещо, което намалява сметките за енергия и вода, а освен това допринася за целите и отчитането на ESG.

Каква е вашата препоръка - как да започнем?

Препоръчвам да се обедините с партньор от канала, за да преминете през линиите и да определите потенциала за икономии. В Alfa Laval и нашите партньори разполагаме с глобален екип от обучени одитори, които могат да извършат одит на място, да предложат подобрения и да изчислят икономиите. Въз основа на констатациите ръководството на завода може да вземе решение за най-добрия план за изпълнение. Тъй като става дума за прости, достъпни и безрискови подобрения, внедряването е лесно и с малки смущения в производството.

Всяка минута е от значение в надпреварата за незабавни икономии и това е шанс да започнете веднага. 

Етикети

Всички
Instant savings interview preview image 640x360

        

        

Сега е моментът да действате!


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.

Свързано съдържание: