Химикали на биологична основа

Химикалите и материалите от различни източници на биомаса играят важна роля, когато става въпрос за намаляване на зависимостта ни от невъзобновяемите ресурси. Дървета, растенията, селскостопанските култури, водораслите, бактериите и биологичните отпадъци могат да се използват в различните им форми, за да се получи широк спектър от химикали, горива, продукти и междинни продукти на биологична основа.

Alfa Laval може да ви помогне за ефективното разделяне на ферментационния бульон и събиране, пречистване след предварителна обработка, концентрация на захарни потоци и лигнин, както и пречистване на отпадъчни води и нулево заустване на течности. С нашата широка гама от ефективни решения за топлообмен и разделяне, ние ще ви помогнем независимо каква подкрепа изискват вашите био-базирани процеси.

Alfa-Laval-bio-based-chemicals.jpg

Cleantech-Resource-efficiency-cellulosic-sugars-final-210303.jpg

Целулозни захари и етанол

Производството на захари и етанол от целулоза изискват допълнителни етапи на разделяне в сравнение с традиционното производство на захар и етанол от първо поколение. Високоскоростните сепаратори на Alfa Laval могат да се използват за отстраняване на съдържанието на лигнин след предварителна обработка, както и за отстраняване на дрожди. Системите за изпаряване се използват за концентриране на захар, лигнин и поток от отпадъчни води, за да се осигурят оптимални условия на процеса с висока ефективност и повторна употреба на водата и за да се сведе до минимум приема на прясна вода.

Биопластмаси

Биоразградимите пластмаси от възобновяеми ресурси са бъдещето на устойчивото производство на необработена пластмаса. Alfa Laval има опит да премахва клетки или бактерии от ферментационния бульон за производство на PLA (полимлечна киселина), както и PHA (полихидроксиалканоати) с помощта на високоскоростни сепаратори. Този тип разделяне, използва същата технология, която се използва в биотехнологичната и фармацевтичната индустрия от началото на 1980 година.

cleantech_bio-plastics.jpg

Cleantech-Recycling-pyrolysis-final-210303.jpg

Пиролиза

Пиролизата е термичен процес, при който материалите се разлагат при повишена температура в инертна атмосфера без кислород. На практика всеки източник на биомаса или отпадъци може да се използва за пиролиза, което прави това все по-интересно решение за пазара на възобновяеми източници и рециклиране. Пиролизата може да се използва за направата на масло, например от дървесни отпадъци и отпадъци от дъскорезници, използвани отпадъчни гуми или рециклиране на смесени пластмаси. За осигуряване на допълнителна стойност,в зависимост от суровината могат да се получат и други газообразни и твърди продукти.

Маслото, получено от пиролиза, изисква отстраняване на влагата и суспендираните частици, преди да бъде превърнато в продукти с добавена стойност в процесите надолу по веригата. Доказаната високоскоростна технология за разделяне на Alfa Laval ефективно почиства пиролизното масло с една единствена операция, като едновременно премахва и водата, и частиците. Ние също така предлагаме обширно портфолио от пластинчати топлообменници за свързани с процеса на пиролизата охлаждащи работни режими.

Производство на талово масло

Намаляващият пазар на хартия оказва натиск върху целулозните заводи да намерят нови начини за максимизиране на рентабилността. За мнозина това означава създаване на изцяло нови и устойчиви потоци от приходи, като се възползват от страничните продукти, създадени в процесите на мелниците. Вместо да ги възприемат като отпадъци, тези странични продукти допринасят за печеливш страничен бизнес, при който се продава терпентин, лигнин и най-вече талово масло.

Днес доказаните технологии за разделяне на Alfa Laval са основен компонент в много системи за оползотворяване на талово масло. Те дават възможност на целулозните мелници да увеличат добива от възстановяването на целулозно масло, като същевременно подобряват качеството на продукта и дори устойчивостта на своите дейности.

Прочетете случай на клиент, за да научите повече

Научете повече

Cleantech-Resource-efficiency-tall-oil-final-210303.jpg

Предварителна обработка на хидрогенирано растително масло (HVO) и нулево заустване на течности

Растителните масла от соя и рапица, твърдото растително масло и използваното олио за готвене са суровини за производството на възобновяеми дизелови и реактивни горива. Докато хидрогенираното растително масло (HVO) може да се произвежда чрез традиционни процеси на рафинерия, то изисква предварителна обработка (PTU) в началото на процеса. Тази предварителна обработка включва етапи на измиване с вода, последвани от високоскоростен сепаратор за ефективно отделяне на водата за измиването от маслото и минимални загуби на изходната суровина. Alfa Laval може да достави устройства за предварителна обработка, заедно с решение за нулево заустване, което осигурява повторната употреба на водата за стъпките на измиване.

Нашите решения

Cleantech-Recycling-separators-final-210303.jpg

Решения за високоскоростно разделяне

За центробежно разделяне Alfa Laval предлага идеални възможности за всякакъв вид химически процеси на биологична основа. Съответствието на подходящото оборудване със спецификите на вашия процес, избора на организъм, на суровина и ферментационната среда е абсолютно важно за успеха на вашето производство. Можем да ви подкрепим с решения за разделяне, които да отговарят на всяка възможна комбинация от обстоятелства и изисквания.


Научете повече

Решения за изпаряване

За изпаряването Alfa Laval предлага пълни системи, оптимизирани за вашите специфични обстоятелства. Например, приоритет ли ви е ниският капиталов разход? Или е по-важно да се сведе до минимум консумацията на пара и да се постигнат възможно най-ниските експлоатационни разходи в дългосрочен план? Така или иначе, ние можем да проектираме системата, която най-добре да отговаря на вашите нужди.


Научете повече

Нулево заустване на течности

Системите за нулево заустване на течности на Alfa Laval имат здрав, компактен дизайн и са проектирани за абсолютното минимизиране на изтичане на течност в широк спектър от приложения за промишлени отпадъци. Тези системи оптимизират ефективността на консумация на вода чрез комбинация от термични решения и технология за разделяне, с изпарител AlfaFlash в основата на настройката.


Научете повече


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство

Contact us to learn more

Contact us today for more information about our sustainable solutions

Get in touch

Your information is stored and processed in accordance to our privacy and data protection policy.