Комбинирано отопление и електроенергия (КПТЕ)

При когенерацията или комбинираното отопление и електроенергия (КПТЕ) топлината, която иначе би била загубена при производството на електроенергия, се използва по произволен брой продуктивни начини. Това може да варира от микро-когенерационни системи, които генерират енергия и топлина за една сграда, до по-големи електроцентрали, които също осигуряват централно отопление за цели региони. Това прави комбинираното отопление и електроенергия (КПТЕ) един от най-ефективните методи за оползотворяване на енергията. Всъщност до 90% от енергията се възстановява за употреба!

Топлообменниците, използвани в когенерационна система, са съществен фактор за увеличаване на ефективността. Именно в тази област може да помогне Alfa Laval. Ние предлагаме широка гама от ефективни пластинчати топлообменници, включително изключително компактни опции, които са идеални за системи напълно оборудвани с контейнери. С нашия десетилетен опит в регенериране на топлина и широкото портфолио от топлинни технологии, ние имаме необходимия опит, за да разработим устойчивите решения за отопление и електроенергия на бъдещето.

cleantech-CHP-intro-img.jpg

A-compact-and-efficient-solution-for-micro-CHP-vignette.jpg

Компактно и ефективно решение за микро-когенерация

Indop d.o.o., дъщерно дружество на големия производител на уреди Gorenje, е водещ производител на когенерационни технологии в Централна Европа. Благодарение на уникалната технология за пластинчати топлообменници от газ към течност на Alfa Laval, Indop успя да постигне топлинна ефективност над 85% в техните системи, с много нисък спад на налягането.


Научете повече

tipkotter-vignette.jpg

Повишаване на ефективността на когенерацията чрез технологията газ-към-течност

Компанията Hubert Tippkötter GmbH е иновативен дизайнер и производител на цялостни КПТЕ системи, които работят, за да извлекат оптимума на енергийния КПД от своите технологии. Благодарение на използването на уникалните решения за топлообменници от газ към течност на Alfa Laval, те могат с гордост да предложат на своите клиенти ефективността на комбинирано производство от 91% или дори по-висока!


Научете повече

Нашите решения

Споени пластинчати топлообменници на Alfa Laval

Медноспоените пластинчати топлообменници на Alfa Laval са компактно и ефективно оборудване, без техническо обслужване, за употреба в редица приложения – отопление, охлаждане, изпаряване и кондензиране. Всеки топлообменник е проектиран за оптимизиране на работния режим и притежава множество уникални функции, които осигуряват както отлична топлопроизводителност, така и максимална надеждност.


Научете повече

Пластинчати топлообменници газ към течност на Alfa Laval

От изключително високи температури до флуиди с извънредно асиметрични скорости на потока – продуктовата гама топлообменници газ-към-течност на Alfa Laval обхваща повече процеси в сравнение с другите пластинчати топлообменници, предлагани на пазара. Конструирани с революционен дизайн с „вдлъбнатини“ на пластините, нашите модели газ-към-течност осигуряват ефективно регенериране на топлината и много нисък спад на налягането в газовите приложения – всичко това в рамките на значително по-малък габарит от тръбните технологии.


Научете повече

 

Пластинчати топлообменници в уплътнена рамка на Alfa Laval

Нашата гама от промишлени уплътнени пластинчати топлообменници е подходяща за всички видове промишленост и за множество приложения за отопление, охлаждане и регенериране на топлина, както и кондензиране и изпаряване. Въз основа на нашата работа с клиенти, ние непрекъснато актуализираме дизайна, за да отговорим по-добре на изискванията на вашите дейности. Днешните модели покриват всички нови стандарти за ефективност, надеждност и експлоатационна годност.


Научете повече

alfa-laval-micro-640x360.png

Компактен топлообменник Micro на Alfa Laval

Почти винаги е възможно допълнително намаляване на консумацията на енергия и свързаните с това разходи чрез възстановяване на загубената енергия като топлината от отработените газове. Топлообменникът Micro на Alfa Laval е компактен топлообменник за отработени газове, специално проектиран за тази цел. Той позволява ефективно регенериране на отпадъчна топлина от малки газови турбини, малки двигатели, пречистване на отпадъчни газове и други потоци отпадъчна топлина, за допълнително увеличаване на енергийната ефективност на вашето предприятие.


Научете повече

Най-ефективните решения за когенерация

Що се отнася до когенерацията, Alfa Laval разработи пълна гама топлообменници, предназначени да доставят възможно най-енергийно ефективните решения. От технологиите за въздушни топлообменници до медноспоените пластинчати топлообменници, ние можем да предложим идеалното оборудване за вашите специфични нужди.

И това оборудване е само началото. Освен това ще предоставим подкрепа за устойчиво партньорство, знанията, ресурсите и инженерните умения, от които се нуждаете, за да създадете устойчиво решение, отговарящо на изискванията на вашия регион – без значение къде по света се намирате.


Научете повече

combined-heat-power_640x360_full.png


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство