Органичен цикъл на класиране (ORC)

Днес генерирането на чиста електрическа енергия от нискотемпературна топлина е един от най-ефективните методи, до който предприятията вече имат достъп за подобряване на енергийната ефективност и цялостния устойчив профил. Използването на доказан процес на органичен цикъл на класиране (ORC) дава възможност за ефективно пренасяне на термална топлина за течности или газове, за получаване на неутрална въглеродна енергия. Това важи, без значение дали топлината идва от геотермални източници или от отпадъци от промишлени или търговски цели.

Независимо от източника на топлина, изборът на точния топлообменник е от решаващо значение за увеличаване на ефективността, а оттам и на устойчивостта на вашето решение. Alfa Laval работи в тясно сътрудничество с клиенти включени в широка гама от проекти с органичен цикъл на класиране (ORC). Обширното ни портфолио от технологии за пластинчати топлообменници, в комбинация с уникалния ни експертен опит в индустрията, гарантират, че можете да получите най-ефективното регенериране на топлината, за да произведете чисто електричество. Продължете да четете, за да научите как можем да подкрепим вашия проект с ограничен цикъл на класиране (ORC).

cleantech-ORC-pipes.jpg

Устойчиво отопление на холандските оранжерии

След като Холандия се ангажира да бъде свободна от природен газ до 2030 г., жизненоважният парников сектор в страната вече предприема големи стъпки към внедряването на възобновяеми енергийни източници в производството. Научете как Alfa Laval помага това да стане възможно с уникални решения за пластинчати топлообменници, оптимизирани да отговарят на изискванията за производство на геотермална енергия.


Научете повече

Органичен цикъл на класиране (ORC): Как функционира

Основният принцип на ORC системата може да се разглежда като пълната противоположност на термопомпата. Термопомпите използват електрическа енергия за създаване на топлинна енергия за различни цели, за разлика от ORC системата, която използва топлинна енергия за генериране на електричество.

В типичния ORC дизайн, източник на топлинна енергия захранва изпарител, за да задвижва разширител или „обратен компресор“, който от своя страна генерира електричество. Доставчикът на топлинна енергия може да бъде естествен, например в случай на използване на геотермална енергия, или отпадъчна топлина от произволен брой индустриални източници на топлинна енергия. По този начин дизайнът на ORC дава възможност за устойчиво използване на съществуващата топлинна енергия, която иначе би била загубена в атмосферата.

Топлообменниците са критичен елемент в ORC системата и се използват на няколко етапа от цикъла. Те функционират като изпарители, кондензатори и регенератори или икономизатори (вижте придружаващата схема за по-ясна илюстрация). Използването на най-оптималната технология за пластинчати топлообменници за тази дейност гарантира, че системата може да осигури най-надеждното, ефективно и следователно устойчиво производство на електричество.

 

Cleantech-ORC-illustration-logo.png

Нашите решения

alfa-laval-micro-640x360.png

Компактен топлообменник Micro на Alfa Laval

Почти винаги е възможно допълнително намаляване на консумацията на енергия и свързаните с това разходи чрез възстановяване на загубената енергия като топлината от отработените газове. Топлообменникът Micro на Alfa Laval е компактен топлообменник за отработени газове, специално проектиран за тази цел. Той позволява ефективно регенериране на отпадъчна топлина от малки газови турбини, малки двигатели, пречистване на отпадъчни газове и други потоци отпадъчна топлина, за допълнително увеличаване на енергийната ефективност на вашето предприятие.


Научете повече

Пластинчати топлообменници газ към течност на Alfa Laval

От изключително високи температури до флуиди с извънредно асиметрични скорости на потока – продуктовата гама топлообменници газ-към-течност на Alfa Laval обхваща повече процеси в сравнение с другите пластинчати топлообменници, предлагани на пазара. Конструирани с революционен дизайн с „вдлъбнатини“ на пластините, нашите модели газ-към-течност осигуряват ефективно регенериране на топлината и много нисък спад на налягането в газовите приложения – всичко това в рамките на значително по-малък габарит от тръбните технологии.


Научете повече

Semi_welded_range_640x360.jpg

Полузаварени пластинчати топлообменници в уплътнена рамка на Alfa Laval

Полузаварените пластинчати топлообменници на Alfa Laval са подходящи за замразяване, за химични процеси и за различни по вид индустриални задачи. Уникалната уплътнителна система RefTight ™ гарантира надеждност и дълготрайност на уплътнението между заварените канали, тъй като лазерната заварка е от външната страна на жлеба на пръстеновидната гарнитура. В същото време гладката повърхност осигурява плътно равномерно уплътнение по целия уплътнителен пръстен.


Научете повече

Производство на електроенергия с органичен цикъл на класиране (ORC)

Възобновяемата енергия не само стимулира растежа, но също така е и обещаваща за едно по-устойчиво бъдеще. Производството на енергия с използване на геотермална енергия или отпадъчни топлинни потоци от промишлеността може да увеличи производителността, да подобри отпечатъка върху околната среда и да увеличи рентабилността на предприятието. Alfa Laval предлага пълна гама от решения за топлообменници за геотермална и ORC мощност. Гамата включва също и високоефективни топлообменници с компактен дизайн, оптимизирани специално за системи напълно оборудвани с контейнери.

Alfa Laval Sustainable solutions Organic ranking cycle (ORC)


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство