Рафинерии за суров нефт

Рафинирането на суров нефт представлява 6-8% от цялото глобално промишлено потребление на енергия, като енергийните разходи добавят до 50% от общите оперативни разходи (OPEX) за някои рафинерии. Следователно подобряването на енергийната ефективност е от решаващо значение за всички рафинерии и във всички процеси, с акцент върху процесите, които са основните потребители на енергия. Атмосферната и вакуумна сурова дестилация, например, често представлява до 30% от общото потребление на енергия в рафинерията. Оптимизирането на процесите по правилния начин обаче може да намали това с цели 25%!

Alfa Laval има дългогодишен опит в партньорство с рафинерии, с цел оптимизирането на тези жизненоважни процеси и увеличаване на потенциалната ефективност на съвременните решения. Като използва компактни, заварени пластинчати топлообменници, които са до пет пъти по – ефективни от традиционните, помогнахме на клиентите драстично да намалят както използването на енергия, така и емисиите на CO2. Това също така осигурява широк спектър от вторични предимства като например, увеличен производствен капацитет, подобрен добив и качество на продукта, по-надежден период на непрекъсната експлоатация и намалени инвестиционни разходи за проекти.

cleantech_refinery210108.jpg

 

Crude oil refineries annual emissions reductions calculation

Вижте данните: потенциал за енергийна ефективност в рафинериите

Знаете ли, че всяка година инсталираните пластинчати топлообменници на Alfa Laval спестяват на рафинериите 54 TWh енергия в сравнение с това, което биха консумирали с по-малко ефективни, конвенционални топлообменници? Съответното намаляване на емисиите на CO2 е над 13 милиона тона.

Представете си, ако всяка рафинерия премине към по-ефективни, компактни заварени пластинчати топлообменници за всички свои дейности. Бихме могли да намалим потреблението на енергия с 23% и глобалните емисии на въглерод с 245 милиона тона. Това е еквивалентът на това, което цяла Испания отделя за цяла година!

Искате ли да научите повече за това как Alfa Laval може да увеличи енергийната ефективност на рафинериите? Изтеглете нашата инфографика, за да видите повече данни.


Изтеглете нашата инфографика

Практически примери с клиенти

cleantech_refinery_case01.jpg

Постигане на екологични цели в нефтопреработвателната индустрия

Hengli Group е една от най-големите рафинерии в Китай с амбициозни цели за устойчивост. Всъщност целта им е „да поддържат стандарти, по-високи от разпоредбите за опазване на околната среда на китайското правителство.“ Прочетете пълната история, за да научите как компанията е намалила консумацията на енергия с 30%, след като са увеличили максимално ефективността в суровото дестилационно звено на новооткритата модерна рафинерия на остров Чансинг.


Научете повече

cleantech_refinery_case02.jpg

Прецизирайте и намалете разходите: Как по-високата енергийна ефективност в крайна сметка води до по-ниски разходи

За най-голямата компания за гориво в Швеция, замяната на четири съществуващи стандартни топлообменници само с един компактен пластинчат топлообменник от Alfa Laval даде резултат на икономия на енергия от 7 MW. Това допълнително им позволи да намалят емисиите на CO2 с 14 600 тона годишно. Разгледайте историята на тази компания, за да разберете как са се възползвали от опита на Alfa Laval за оптимизиране на енергийната ефективност в рафинериите.


Научете повече

Повишаване на ефективността на най-добрата рафинерия в Америка

Valero Energy Corporation започнала като малка регионална рафинерия за петрол в американския югозапад. Днес тя е лидер в бранша, определяйки високи стандарти за корпоративна отговорност и чувствителност към околната среда. Научете как благодарение на близкото сътрудничество с Alfa Laval са увеличили регенерация на енергия чрез топлинна ефективност, значително над традиционните индустриални стандарти.


Научете повече

Нашите решения

plate_heat_exchangers_welded-plate-block.jpg

Топлообменник Compabloc на Alfa Laval

Топлообменникът Compabloc на Alfa Laval е шампиона по топлообмен: технически доказано, високоефективно решение при високо налягане или температури, включително за услуги с високо замърсяване в сурова среда. Днес има над 2600 топлообменници Compabloc, инсталирани в критични процеси в рафинерията. От тях повече от 1000 са в процес на сурова дестилация, където подобрената енергийна ефективност позволява на рафинериите да намалят емисиите на CO2 с поне 25% в сравнение с традиционните решения.


Научете повече

plate_heat_exchangers_welded-spiral.jpg

Заварени спираловидни топлообменници

Спиралните топлообменници на Alfa Laval са проектирани да се справят с най-високите предизвикателства за топлообмен. С уникалния си дизайн те елиминират неправилното разпределение на потока, като по този начин намаляват отлагането на замърсявания, независимо дали едната или и двете течности са силно замърсени. Заради тези качества нашите спираловидни топлообменници винаги поддържат максимални нива на ефективност и наличност. В някои процеси, като остатъците при хидрокрекинг, те дори могат да ви помогнат да увеличите максимално скоростта на конверсия и добива на продукта.


Научете повече

plate_heat_exchangers_welded-plate-shell.jpg

Топлообменник Packinox на Alfa Laval

Топлообменникът Packinox е идеален за големи комбинирани дейности за регенериране на топлината с отпадъчни води при каталитичен риформинг и ароматни производствени процеси. Неговата изключителна топлопроизводителност, превъзходна хидравлична ефективност и компактен размер ви позволяват да оптимизирате енергийната ефективност и да увеличите капацитета на процеса при най-ниския отпечатък върху околната среда. Packinox възстановява повече топлина при по-нисък спад на налягането в цикъла от традиционните решения, което води до намалени инвестиционни нужди за захранващата пещ и капацитета на компресора за рециклиране на газ.

Научете повече

Открийте предимствата на партньорството с Alfa Laval

Ефективността на процесите във вашата рафинерия е ключова за поддържане на конкурентоспособност и често има големи възможности за подобрения. Можете значително да увеличите както рентабилността, така и устойчивостта на рафинерията чрез проектирането на дейностите за използването на най-ефективните налични решения. Чрез партньорството с Alfa Laval вие получавате достъп до водеща световна експертиза в оптимизацията на процесите. Включете ни рано в процеса на проектиране, за да се възползвате от уникалното ни ноу-хау.

oil-refinery-green-grass-plants-sunset


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство