Concept Zero hero banner 1920x480

Концепция „Нулеви емисии“

Концепция „Нулеви емисии“ – невидимата революция

Топлообменникът си е топлообменник, нали? Можете ли да откриете разликата? Ние в Alfa Laval сме поели ангажимент да дадем своя принос, за да направим възможно бъдеще без въглеродни емисии. С ангажимента си да станем неутрални по отношение на въглерода до 2030 г. ние целим да отстраним от нашите продукти емисиите още от добива на суровините чак до края на жизнения цикъл. Концепцията „Нулеви емисии“ е решаваща стъпка в това пътуване, с която прекрачваме границите за разработването на наистина неутрален по отношение на въглерода пластинчат топлообменник, без заблуждаващи схеми.

Съвместно със SSAB превръщаме това в реалност. Той изглежда също като нашите настоящи топлообменници, не можете да забележите разликата. Веднъж произведени и доставени, тези топлообменници ще бъдат интегрирани в промишлени процеси, и това има най-голямо значение, макар по принцип те да не са видими.

Но – това ще промени начинът, по който извършваме технологичните процеси в промишлеността. Като намаляваме въглеродните емисии както от материалите, които използваме, така и от продуктите и от извършваните процеси. Като ги правим по-устойчиви. Те може да са важна стъпка в осъществяващия се преход към по-устойчиво общество.

Представете си само въздействието от топлообменници като този, интегрирани в различни промишлени процеси по цял свят. Ето защо го наричаме „невидима революция“.


This is Concept Zero

Това е Концепция „Нулеви емисии“

Концепция „Нулеви емисии“ е нашата визия и цел да произведем до 2030 г. първия в света въглеродно неутрален топлоомбенник. Това ще бъде топлообменник, за който са използвани стомана, произведена без изкопаеми горива, и рециклиран материал в уплътненията. В допълнение, топлообменникът е пригоден лесно да се рециклира. Още отсега това е голяма крачка по пътя ни към напълно неутрален по отношение на въглерода топлообменник.

Concept_Zero_web_image_640x360.jpg

Alfa Laval и SSAB обединиха усилия за създаването на първия топлообменник, произведен без изкопаеми горива.

Партньорствата са от изключително значение при това допълнително усилие за намирането на нови иновативни решения за ускоряване на устойчивите решения. Alfa Laval подписа споразумение със SSAB, глобалната Шведска стоманодобивна компания, за разработването и пускането на пазара на първия в света топлообменник от стомана, произведена без изкопаеми горива. Целта е през 2023 г. да е готов за употреба първият апарат, изработен от стомана, при производството на която за редукция е използван водород. Алфа Лавал и SSAB обединиха усилията си за производството на първия топлообменник, изработен от стомана, произведена без изкопаеми горива.

Искате ли да научите повече за Концепция „Нулеви емисии“?

Свържете се с нас днес за повече информация относно въглеродно неутралните пластинчати топлообменници на Alfa Laval.

Вашата информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност и защита на личните данни..

Вашият информационен център за най-новото в отоплението и охлаждането

Със своя десетилетен експертен опит в областта на топлообмена, Alfa Laval предлага знания за днешните предизвикателства при отоплението и охлаждането. Открийте отговори на сложни въпроси за всичко – от енергийната ефективност до естествените хладилни агенти, заедно с полезни помощни материали, които улесняват намирането на подходящата технология за вашето приложение.

heating cooling-hub-vignette-2021

Пренаправено, защото има значение

Alfa Laval и Stena Recycling се обединиха при разработването на новаторски бизнес модел, който да позволи ефективно рециклиране на топлообменниците. Партньорството между двамата лидери в съответните области може да позволи до 100% регенериране на ценни метали, които могат да бъдат открити в продуктите на Alfa Laval. Освен това ще допринесе за замяната на по-старите технологии за топлообменници с по-модерни, енергийно ефективни дизайни, които помагат за намаляване на глобалните въглеродни емисии.

Re-made to matter vignette imge 640x360


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство