Варилно отделение – проблеми и решения

.

Приготвяне на пивна мъст

Бавното производство на пивна мъст, високото потребление на енергия, загубата на съставки, голямата консумация на вода и развалянето са само някои от проблемите при производството на пивна мъст и ферментацията. Обикновени въпроси, за които имаме необикновени решения за повишаване на производителността на варилното отделение.

Industrial equipment for brewhouse efficiency 640x360

Проблем

 • Окисляване по време на майшуване и риск от вкисване

Резултат

 • Увеличаване на добива чрез промиване на всички линии за бира с деаерирана вода
 • Подобрена стабилност на аромата и срок на годност на бирата
.

Завихряне

Отделяне на утайки, пелетизирани или цели парчета хмел от пивната мъст

Carlsberg Northampton case 640x360

Проблем

 • Загуба на пивна мъст и значително количество отпадъци от бирата
 • Високата степен на пренасяне на твърди частици към охладителя на пивната мъст може да причини замърсяване
 • Потенциални високи разходи за изхвърляне на отпадъчни утайки

Резултат

 • Извличане на 99% от пивната мъст, която иначе се губи като утайки, за получаване на повече бира
 • Намалено време на завихряне и по-малко потребление на енергия и вода
 • По-голямо оползотворяване на хмела чрез промиването в насрещен поток на твърдите частици
 • Намалено изхвърляне и по-малко замърсяване/запушване в охладителя на пивната мъст
 • Превръщане на утайките в ценен страничен продукт
.

Охлаждане на пивната мъст

Охлаждане на пивната мъст след сваряване

Boston Beer case 640x360

Проблем

 • Високи разходи за енергия

Резултат

 • Намаляване на потреблението до 40% чрез повторно използване на енергията от варене на пивна мъст за загряване за последващи варенета
.

Нека да се ​​срещнем


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.