Студен блок – проблеми и решения

Управление на дрожди и ферментация

Управлението на дрождите и ферментацията са основни елементи на студения блок. Оборудването за предотвратяване на замърсяване и за осигуряване на висока жизнеспособност на дрождите е от съществено значение за постоянен, надежден и ефективен ферментационен процес.

fermentation 640x360

Проблеми

 • Високи разходи
 • Зависимост от търговските щамове на дрожди
 • Ограничена възможност за креативност

Резултат

 • Възможност за рехидратиране, размножаване и повторно използване на дрождите
 • Изцяло персонализируемо решение

.

Проблем

 • Профил на непостоянна или бавна ферментация

Резултат

 • До 40% по-бърза ферментация
 • Подобрена хомогенизация по време на ферментацията
 • Оптимизиран добив на алкохолен екстракт
 • Гъвкавост – подвижен агрегат, който може да се премества между резервоарите

Проблеми

 • Дълго време на утаяване
 • Голяма загуба на бира
 • Висока мътност
 • Нисък добив
 • Необходимост от увеличаване на производствения капацитет

Резултат

 • Повишен производствен капацитет благодарение на скоростта на избистряне без необходимост от разширяване на капацитета за ферментация
 • Извличане на бира до 15% в сравнение с източване
 • Възможност за избистряне на бирата, когато профилът е правилен
 • Удължен срок на съхранение, без помътняване (особено важно за износа)
 • Бързото изпразване на сепараторите означава и по-голяма ротация на резервоарите, което осигурява повече капацитет без допълнителни инвестиции
 • Средно 3% увеличение на добива между съда за ферментация и резервоара за светло пиво в зависимост от работните процедури
 • До 8% подобрение на добива при ниско до средно флокулиращи щамове дрожди
.

Сухо охмеляване

Сухо охмеляване е процесът на добавяне на хмел след ферментацията за повече аромат на бирата. По традиция сухото охмеляване се извършва при бири от рода на пейл ейл и IPA, но се използва и при варенето на други видове на бира.

hops3 640 x 360

Проблем

 • Бавен процес и загуба на бира

Решения

Резултат

 • Максимално оползотворяване на хмела
 • Ускорен процес на сухо охмеляване
 • Хомогенизиране на бирените потоци за подобряване на отстраняването на хмела надолу по веригата чрез центрофугиране
.

Нека да се ​​срещнем


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.