Филтрация и третиране на бира – проблеми и решения

.

Филтрация на бира

Обичайният филтрационен процес за премахване на почти всички дрожди и други нежелани вещества, които могат да развалят бирата, е филтрацията с диатомит или с кръстосан поток.

Beer filtration 640x360

Проблем

 • Окисление по време на филтрация на бирата

Решения

Резултат

 • Деаерираната вода предотвратява поглъщането на кислород по време на филтрация, за да се запази качеството на бирата
 • Сепараторите помагат за намаляване на честотата на CIP и използването на консумативи
.

Газово смесване, регулиране на алкохола, добавки

Въглеродният диоксид е естествен за пивоварния процес и е важно да се гарантира, че концентрацията му е на оптимално ниво за постигане на идеална плътност и вкус на бирата.

cerveza industria ALfa Laval

Проблеми

 • Ниска концентрация на СО2 във ферментатора
 • Необходимост от различни концентрации на CO2 в крайните продукти
 • Бавно и неточно оборудване

Резултат

 • Прецизно вградено впръскване на CO2
 • Изравняване на концентрацията на CO2 при поискване
 • Индивидуалните настройки за рецептите могат да се запаметяват
 • Впръскване на
 • N2 при поискване (за гъста кремообразна бира)
 • Регулиране на съдържанието на алкохол/градуси Плато с деаерирана вода
.

Смесване в резервоари за светло пиво

Смесването в резервоари за светло пиво (BBT) е необходимо за дозиране и хомогенизиране на партиди или когато искате да създадете продукти, като например шанди или радлер.

Soft drink production 640x360

Проблем

 • Повторна ферментация в бутилка (при дозиране на дрожди и захар преди кондициониране на бутилката)

Резултат

 • Бързо смесване за активна хомогенизация в резервоара
 • Подвижен агрегат (може да се премества между резервоарите)

 

.

Пивоварно оборудване за отстраняване на алкохол

Изчислено е, че до 2020 г. 20% от цялата продавана бира ще попада в категорията „здравословна“, т.е. с отстранено алкохолно съдържание, и това е ниша, която трябва да бъде взета предвид от всички пивовари, когато предлагат нови продукти на потребителите.

Botellas de cerveza

Проблем

 • Необходимост от насочване към пазара на продукти с ниско алкохолно съдържание

Резултат

 • Намаляване на вредното топлинно въздействие
 • Минимална загуба на вкуса
 • Получаване на вода с обратна осмоза (RO)
 • Опростен процес на допълнително вграждане

 

  

Резултат

 • Ефективно и щадящо отстраняване на алкохола за един цикъл на преминаване за производство на бира със силен вкус
 • Лесно добавяне на капацитет за варене на безалкохолна бира без необходимост от големи капиталови инвестиции
.

Пастьоризация на занаятчийска бира

Пастьоризацията (т.е. обработка с висока температура) е класическият метод за унищожаване на микроорганизмите на последния етап преди опаковането на бирата.

Beer and cider production 640x360

Проблеми

 • Микробиологична нестабилност
 • Поглъщане на кислород по време на прехвърлянето/обработката

Резултат

 • Унищожава всички микроорганизми
 • Регулира и пастьоризира променливи дебити
 • Без разпадане на CO2 по време на високотемпературния етап
 • Хигиеничен и компактен
 • Индивидуалните рецепти могат да се запаметяват
.

Стерилна филтрация

Много пивоварни вече избират стерилна филтрация като алтернатива на пастьоризацията, тъй като тя прави възможно отстраняването на нежеланите микроорганизми, преди бирата да се напълни в бутилки или бурета.

Boston Beer case 640x360

Проблеми

 • Микроорганизмите могат да повлияят върху качеството и вкуса на бирата
 • Топлинната обработка може да причини разграждане

Резултат

 • 100% задържане на бактериите без топлинно разграждане
 • Няма въздействия върху вкуса на продукта
 • Ниско ниво на поглъщане на кислород при стартиране и почти нулеви загуби на продукт
.

Нека да се ​​срещнем


Тази информация се съхранява и обработва в съответствие с
 нашата политика за личните данни.