PureBallast
.
ballast system
ballast system
 

PureBallast 3 на Alfa Laval отблизо

PureBallast 3 на Alfa Laval е ефективно решение за всички аспекти на третирането на баластни води – от биологичната дезинфекция до компактните размери и управлението на енергията. Вградената му конструкция и гъвкав дизайн са подходящи за почти всеки плавателен съд. Единичните системи обработват баластни водни дебити от 32 –3000 m3/h, а могат да се използват по няколко системи за още по-големи възможности.

Solution overview

PureBallast 3 combines initial filtration with enhanced UV treatment in a specially designed reactor. PureBallast 3 Compact Flex, shown here, is the ideal system for most vessels due to its minimal footprint and high installation flexibility.

PureBallast 3_1 Compact Flex w EC and CIP transparent.jpg

Treatment technology.jpg

Технология на третиране

PureBallast 3 на Alfa Laval използва подобрена форма на утравиолетово третиране, разработена съвместно с Wallenius Water. Тя работи ефективно без добавяне на сол или химикали дори в сладка вода.

Биологична дезинфекция

Биологичната дезинфекция, която е основният процес на третиране, се осъществява в реактор с подобрено ултравиолетово третиране. Вътрешността на реактора е оптимизирана според дебита и осигурява висока турбулентност и концентрацията на дозата ултравиолетово облъчване.

Ултравиолетовите лампи със средно налягане в реактора използват специално проектирани ръкави от синтетичен кварц. Тези уникални ръкави поддържат предаването на по-широк вълнов спектър и осигуряват повече ултравиолетова светлина по време на дезинфекцията. В комбинация с вътрешната конструкция на реактора това гарантира оптимална доза ултравиолетово облъчване и ниско потребление на енергия.

Филтриране

Работата на реактора се поддържа от филтърна секция, която се използва за отстраняване на всички по-големи организми и частици преди биологичната дезинфекция. Това подобрява качеството на водата за третиране особено при работа в мътни крайбрежни води и сладка вода.

В комбинация с реактора ефективната конструкция на кошничния филтър позволява третиране на целия дебит на сладка, полусолена и солена вода с ултравиолетова пропускливост от едва 42%.

PureBallast 3 Compact Flex

PureBallast 3 Compact Flex е отговорът на притесненията, свързани с пространството и гъвкавостта. Идеална за повечето плавателни съдове, системата се доставя като отделни компоненти за пълна свобода на инсталация.

Предлагана за дебити от 32 – 1000 m3/h, PureBallast 3 Compact Flex се доставя като отделни компоненти за лесна, спестяваща пространство инсталация. С компактна конструкция и възможно най-голяма гъвкавост системата предоставя отговор на проблемите, свързани с инсталацията – особено при модернизации и други ситуации, при които пространството е жизненоважно.

Етапите на третиране са интегрирани в тръбопроводите за баластна вода като вградени компоненти. Обикновените контакти „включи и използвай“ намаляват времето и разходите за проектиране и инсталиране, превръщайки PureBallast 3 Compact Flex в идеалното решение за повечето проекти.

Компоненти за третиране (вградени)

 • Филтър
 • UV реактор

Поддържащи компоненти (гъвкаво разположени)

 • Електрически шкаф
 • Шкаф за драйвера на лампата (1 или 2) за дебити > 300 m3/h
 • Компактен модул за почистване на място (CIP)

Предлага се широка гама спомагателно оборудване за поддръжка на интегрирането във всеки плавателен съд, включително обратни помпи, точки за вземане на проби, вентилни блокове и панели за дистанционно управление.

PureBallast 3 Compact Flex се предлага с типови одобрения от ММО и Бреговата охрана на САЩ (USCG).

PureBallast System small.jpg


compact-system-white.jpg

PureBallast 3 Compact

PureBallast 3 Compact е удобно решение за по-малки дебити на баластни води. То интегрира системата в модул от типа „включи и използвай“ с малки размери.

Решения, монтирани на рамка

PureBallast 3 Compact на Alfa Laval може да се достави като монтиран на рамка модул, което го прави не само компактен, но и лесен за инсталиране благодарение на сведения до минимум монтаж на тръбопроводи. Рамката има минимални размери и е свързана чрез обикновени контакти тип „включи и използвай“. За дебити от 32 – 300 m3/h.

Всички компоненти са вградени в рамката с изключение на електрическия шкаф, който предлага гъвкави опции за поставяне. Този шкаф е комбинация от шкафа за драйвера на лампата и шкафа за управление при по-големите системи.

Към монтираната на рамка система PureBallast 3 Compact са включени следните компоненти:

 • Филтър
 • Реактор
 • Компактен модул за почистване на място (CIP)
 • Електрическият шкаф предлага гъвква опция за поставяне на разстояние до 30 метра от UV реактора

Предлага се широка гама спомагателно оборудване за поддръжка на интегрирането във всеки плавателен съд, включително обратни помпи, точки за вземане на проби, вентилни блокове и панели за дистанционно управление.


PureBallast 3 Std и Ex

Системите PureBallast 3 Std обработват ефективно големи дебити баластна вода с капацитет на реактора от 1500 m3/h, което дава възможност за добре организирани и рентабилни системни конфигурации. За потенциално взривоопасни среди те могат да бъдат конфигурирани като системи PureBallast 3 Ex, които се предлагат с опции на рубката за танкери.

Големи дебити с PureBallast 3 Std

Системите PureBallast 3 Std могат да бъдат конфигурирани за големи дебити и имат най-обширните параметри на монтаж,[ включително свободно поставяне на шкафовете за драйвери на лампите в радиус от 150 метра. Отделните системи могат да обработват дебити от 250 – 3000 m3/h, а двойните системи осигуряват покритие за до 6000 m3/h. Тъй като капацитетът на реактора от 1500 m3/h означава, че са необходими само един или два реактора, разходите и сложността на системите за голям дебит са сведени до минимум.

Компоненти за третиране

 • Филтър
 • Реактор

Компоненти за поддръжка

Допълнителните компоненти са поддържащи системи, които могат да бъдат гъвкаво поставени за оптимален дизайн.

 • Шкаф за драйвера на лампата
 • Модул за почистване на място (CIP)
 • Шкаф за управление

Същите компоненти за третиране и поддръжка се използват в системите PureBallast 3 Ex (вижте по-долу).

Предлага се широка гама спомагателно оборудване за поддръжка на интегрирането във всеки плавателен съд, включително обратни помпи, точки за вземане на проби, вентилни блокове и панели за дистанционно управление.

system-overview-3-white.png


Ex system image.jpg

Взривобезопасни системи

PureBallast 3 за големи дебити и с взривобезопасен дизайн – предлагат се конфигурации за 250 – 3000 m3/h и за още по-големи дебити при използване на няколко системи.

Безопасност с PureBallast 3 Ex

Системите PureBallast 3 Ex се предлагат за дебити от 250 –3000 m3/h, като двойните системи осигуряват покритие за до 6000 m3/h. Те могат да бъдат доставени в редица взривобезопасни конфигурации съгласно ATEX и IECEx, зона 1, IIC и T4. Конструкцията е опростена чрез гъвкавото разполагане на шкафовете с драйвери на лампите, които могат да бъдат поставени извън опасната зона и на разстояние до 150 метра от реакторите, които обслужват.

Резервните защитни функции, като например свързването на сензорите за температура и ниво на реактора чрез релета, които заобикалят PLC, повишават безопасността при работа.


Рубка за PureBallast 3 Ex

Решение за рубка за танкери

Много танкери използват потопяеми помпи, за да елиминират нуждата от помпена зала и да увеличат максимално пространството за продукта. Това често оставя недостатъчно вътрешно пространство за система за третиране на баластни води. По тази причина предварително сглобените системи PureBallast 3 Ex могат да се доставят в стандартна рубка, комплектована с всички вътрешни тръбопроводи.

Свързаните с потока компоненти на системата PureBallast 3 Ex (UV реактор, филтър и CIP модул) се намират в рубката, а шкафът с драйвера на лампата и шкафът за управление се монтират извън рубката и в безопасната зона на кораба.

Системите PureBallast 3 Std and Ex се предлагат с типови одобрения от ММО и Бреговата охрана на САЩ (USCG).

Alfa Laval PureBallast 3 Deckhouse left facing.jpg


Работна последователност

 PureBallast 3 работи във фонов режим, като третира регулирани от ММО води само с 50% от потенциалната си работна мощност в повечето ситуации. Тя може да бъде увеличена до пълна мощност за най-трудните работни сценарии.

Ballasting.jpg

Баластиране

PureBallast 3 е напълно автоматизирана система. При иницииране тя преминава през кратка последователност на стартиране.

Когато започне баластирането, входящата баластна вода първо преминава през филтърната секция. Това премахва всички по-големи организми и частици, което подобрява качеството на водата за третиране. Филтърната секция е полезна при работа в мътни крайбрежни води и сладки води.

След филтрирането водата продължава през реакторната секция, в която се дезинфекцира с подобрено ултравиолетово лъчение, преди да влезе в резервоарите за баластна вода.

След приключване на баластирането се извършва почистване на реактора чрез автоматичен цикъл на почистване на място (CIP). Този цикъл се задейства веднага след баластирането и трябва да се извърши в рамките на 30 часа. Реакторната секция се изплаква с прясна вода, когато започва цикълът на CIP, и се пълни с прясна вода при завършването му.

Филтърната секция също се пълни с прясна вода, след като приключи баластирането.

 

Дебаластиране

Процесът на дебаластиране по същество е същият като процеса на баластиране. Филтърната секция обаче се заобикаля по време на дебаластиране, тъй като водата вече е била филтрирана.

След като напусне резервоарите, изходящата баластна вода преминава през реакторната секция, за да се елиминира всякакво повторно развитие на микроорганизми, което може да е настъпило в процеса на движение. След като бъде дезинфекцирана по този начин до установените граници, водата се изпуска в приемащата вода на мястото за дебаластиране.

Една и съща последователност на стартиране и спиране, включително CIP, се използва както при баластиране, така и при дебаластиране.

Deballasting.jpg

Документация

Налице е подробна документация за PureBallast 3 в помощ при оценката, проектирането, инсталирането и експлоатацията на системата.

За инсталатори

Документацията за PureBallast 3 за корабостроителници и други инсталиращи организации е разделена на:

 • Една част, която е посветена на въпроси, свързани с инсталирането, включително „най-добрите практики“
 • Друга част, която съдържа по-задълбочена информация за текуща справка
 • Чертежи и 3D модели за лесно включване в процеса на проектиране

Предлага се също директна помощ от Alfa Laval за проектиране и планиране, както и за инсталиране и пускане в експлоатация.

За да получите документацията за проектиране и инсталиране или повече информация, се свържете с Alfa Laval.

Допълнителни ресурси

Изтеглете ресурсите за управление на баластните води на Alfa Laval, за да научите повече за PureBallast 3 и да я съпоставите с други налични технологии за третиране.

Продуктова листовка за PureBallast 3 Compact Flex на Alfa Laval

Базирана на отделни компоненти, с функция „включи и използвай“, за свобода на инсталация.

Изтегляне на PDF


Продуктова листовка за PureBallast 3 Compact на Alfa Laval

Компактни системи, които се конфигурират като готов за включване и пускане модул.

Изтегляне на PDF


Продуктова листовка за PureBallast 3 на Alfa Laval

PureBallast 3 за големи дебити и с взривобезопасен дизайн.

Изтегляне на PDF