PureBallast
.
ballast water treatment
Ballast Water Treatment
 

Увереният избор за третиране на баластните води

Няма място за съкратени процедури при третирането на баластни води – както от страна на вашия доставчик, така и за осигуряване на производителност на системата. Alfa Laval предоставя цялостни решения за третиране на баластни води, изградени на базата на водещата технология за третиране в отрасъла. Чрез избора на PureBallast 3 на Alfa Laval вие избирате не само производителност, но и спокойствие.

Цялостни решения за третиране на баластни води

Предложението на Alfa Laval за третиране на баластни води далеч надхвърля технологията. То съдържа цялостни решения, които отговарят на вашите нужди – от първоначалния избор и през целия жизнен цикъл на плавателния съд.

Фокус, изцяло насочен към вас

Времето е кратко, когато става въпрос за третиране на баластни води. Корабите, които плават във водите на САЩ, вече се нуждаят от системи за третиране на баластни води, като това ще стане задължително за всички до 2023 г. В този кратък период от време трябва да намерите правилното решение, но така също и доставчик, който може да ви помогне с инсталацията и всичко останало.

Alfa Laval предлага всеобхватен подход за посрещане на вашите нужди – сега и в бъдеще. Нашите цялостни решения за PureBallast гарантират както необходимото съответствие, така и производителността, за да поддържате плавното изпълнение на дейностите си.

Обхват, който не оставя нищо на случайността

Можете да разчитате на експертния опит и ресурсите на Alfa Laval във всички фази на планиране, проектиране и работа с вашето решение PureBallast. В допълнение към нашите задълбочени познания и експертен опит разполагаме със световна мрежа от обучени и способни партньори за проектиране. Всичко, което ви е необходимо – от проучвания за осъществимост и финансиране до пускане в експлоатация, обучение и глобално обслужване – е на ваше разположение.

За да придобиете ясна представа какво предлагаме, изтеглете нашата брошура за цялостни решения. В нея ще намерите кратък преглед на това как отговаряме на вашите нужди на всеки етап от процеса.

Изтегляне на брошурата за цялостни решения

Total_solution_wheel

Предимства на PureBallast 3

Уникалната комбинация от възможности отличава PureBallast 3 от всяка друга система за третиране на баластни води.

Отлична ефективност във всякакви води

PureBallast 3 предлага несравнима ефективност на биологичната дезинфекция във всякакви видове води: сладки, полусолени или солени. Това включва вода в течна форма при ниски температури. Дори във води с ниска чистота, чиято ултравиолетова пропускливост е едва 42%, системата може да работи с пълен дебит.

В резултат на това PureBallast 3 използва 50% от потенциалната си работна мощност в повечето ситуации, когато работи в регулирани от ММО води. Тя може да бъде повишена до пълна мощност за най-трудните работни сценарии.

pureballast-shiphorizon-960x480.jpg

pureballast-containership-960x480.jpg

Опростена експлоатация без химикали

PureBallast 3 е напълно затворено, автоматизирано и интегрирано със системата за баластни води решение. С други думи, неговата експлоатация не изисква нищо от екипажа.

Също така PureBallast 3 не се нуждае от сол или химикали дори когато работи в сладка вода. Няма дозиране, нито резервоари или вентилационни системи, необходими за управление на консумативи или остатъци.

Вградена конструкция за пестене на място

PureBallast 3 е вградена система, в която основните компоненти (филтър и реактор) са интегрирани в тръбопроводите за баластна вода. Диаметърът на реактора е само малко по-голям от този на самия тръбопровод. Това създава много гъвкава система с малки размери, което е особено важно при извършване на модернизации.

Конфигурациите за взривобезопасност също са опростени, тъй като захранването може да бъде поставено извън опасната зона.

PureBallast_installed.jpg

Гъвкаво предложение

Предложението на PureBallast 3 на Alfa Laval ви позволява да се възползвате изцяло от възможностите за спазване на законодателството на ММО и Бреговата охрана на САЩ (USCG).

Типови одобрения от ММО и USCG

PureBallast 3 е одобрен от ММО тип за използване в сладки, полусолени и солени води. Сертифицираната от ММО експлоатация позволява максимално рентабилно използване на управлението на енергията и другите функции на системата и е идеална за повечето плавателни съдове.

За плавателни съдове, които се нуждаят от изхвърляне на баласт във водите на САЩ, се предлагат системи PureBallast 3 с типово одобрение от USCG. Тези системи се доставят в две различни версии, за да отговорят на оперативните нужди на конкретните плавателни съдове. Стандартните сертифицирани от USCG системи предлагат същите капацитети като системите, сертифицирани от ММО.

Надграждане до типово одобрение от USCG

За да ви осигури гаранция за бъдещето, PureBallast 3 ви предлага гъвкави опции, ако по-късна промяна в оперативните модели наложи изискването да можете да дебаластирате във водите на Съединените щати. Плавателните съдове, които първоначално са инсталирали PureBallast 3 за употреба само в регулирани от ММО води, могат лесно да надградят до версия на системата с типово одобрение от USCG.

Това също е важен фактор, който трябва да се вземе предвид при определянето на начина, по който вашият избор на система за третиране ще повлияе върху стойността на препродажба на вашия плавателен съд. Плавателен съд, който не предлага потенциал за типово одобрение от USCG, ще бъде трудно продаден на купувач, който иска да работи на този ключов пазар.


Съответствие във всички води

До колкото повече води има достъп вашият кораб, толкова повече бизнес поръчки можете да спечелите.

Всички условия на водата са взети предвид

Макар че солените и полусолените води са в центъра на вниманието на повечето корабособственици, сертификацията за три вида води не е само за реките или за Балтийските и Големите езера. Много пристанища, считани за полусолени, са всъщност по-отдалечени от морския край на преходната зона и по-близо до сладка вода. За да стигнете до тях, се нуждаете от система като PureBallast 3, която може да обработва сладка вода без дозиране на сол или химикали.

Също така водите в някои пристанища имат почти нулеви температури или ниска чистота. Въпреки че нивата на ултравиолетова пропускливост в пристанищата обикновено варират от 90% до 60%, те понякога могат да спаднат до още по-ниски. PureBallast 3 обработва течна вода при ниски температури и може да работи с пълен дебит на места, където ултравиолетовата пропускливост е едва 42%.

ballast water treatment Pureballast

pureballast cleanwater 960x480

Запазване на ефективността

Колкото по-малко време и енергия отделяте за третирането на баластни води, толкова повече ви остава за изпълнението на вашите дейности.

Продължавайте да развивате дейностите си

Способността за ефективно баластиране и дебаластиране е важна за вашия плавателен съд. Много базирани на ултравиолетови лъчи системи за третиране обаче трябва да намалят своя дебит на пристанища с ниска чистота на водата. Това се дължи на ниската ултравиолетова пропускливост, което може допълнително да се влоши от неефективното почистване на ултравиолетовата лампа.

За разлика от тях, PureBallast 3 може да работи при пълен дебит на места, където ултравиолетовата пропускливост е едва 42%. Ефективността му се поддържа с автоматично почистване на място (CIP), което премахва натрупаните замърсявания, влошаващи въздействието на ултравиолетовите лъчи – без усилие от страна на екипажа или риск от надраскване на лампите.

При повечето условия на плаване във води, регулирани от ММО, PureBallast 3 може да работи само с половината си потенциална мощност, която се увеличава само за най-трудните води с ниска чистота.


Дългосрочен избор

Системата за третиране на баластни води трябва да е издръжлива, за да осигури трайна стойност при препродажба.

Изберете надеждност

Ако искате вашата система за третиране на баластни води да издържи толкова дълго, колкото вашият плавателен съд, избягвайте ключови компоненти, които могат да корозират в морска вода. UV реакторът например е съд под налягане, който може да се нуждае от смяна след пет години, ако е произведен от стомана с качество да речем 316L. Реакторите PureBallast 3 са произведени от супераустенитна неръждаема стомана, която се очаква да издържи поне 20 години.

Дори ако трябва да продадете своя плавателен съд, изборът ви на система за третиране на баластни води е важен. Мястото, където може да плава корабът, ще се отрази върху потенциалния кръг от негови купувачи, както и върху сумата, която са готови да платят. В допълнение купувачите ценят оборудване от стабилен и признат доставчик, на когото могат да разчитат за дългосрочна поддръжка по целия свят.

pureballast waterdrops 960x480

Десетилетие в челните редици

Никой доставчик на системи за третиране на баластни води не е по-ангажиран или опитен от Alfa Laval.

ballast water system

Иновации, изградени върху опита

Alfa Laval е не само глобален морски доставчик, но и най-квалифицираният, опитен и знаещ доставчик на решения за третиране на баластни води. PureBallast е първата в света предлагана на пазара система за третиране на баластни води, пусната за първи път през 2006 г.

Новаторската ни работа с морската биология и базираното на ултравиолетови лъчи третиране на баластни води датира от много по-отдавна. От първите дни на дискусията Alfa Laval бе избрана за консултант на ключови комисии, участващи в разработването на стандарти и образоването на пазара.

Пълна поддръжка по целия свят

Днес Alfa Laval разполага с пълен набор от решения както за нуждите на новопостроените, така и за тези на модернизираните плавателни съдове, разработен въз основа на десет години работа с клиенти, държавни органи и научни организации. Тъй като Конвенцията за BWM влиза в сила, нашето вече мащабно производство е готово за силно увеличеното търсене през следващите години.

Корабостроителниците и инженерните компании могат да очакват ясна и задълбочена документация, както и експертни консултации. Собствениците на кораби ще намерят широкообхватна поддръжка за собствеността, включително споразумения за производителност и други услуги за спокойствие по отношение на рентабилността.

Всичко, което Alfa Laval предлага – от съвети до части и обслужване – е на разположение в целия свят.