biotech pharma hero

Сепаратори за биофармацевтичната промишл

Повишете рентабилността с правилната система за сепариране

Събирането на клетки е ключова стъпка във всяко производство на лекарства, базирано на ферментация, а изборът на система за сепариране оказва значително влияние върху качеството на продукта, добива и разходите за последваща преработка надолу по веригата. Alfa Laval доставя на биофармацевтичната промишленост от няколко десетилетия системи за сепариране и освен това предлагаме дискови сепаратори за всички видове биофармацевтични приложения. Разбираме вашите предизвикателства и независимо от типовете клетки, използвани във вашия процес, и от размера на вашия проект, нашият екип от специалисти в областта на приложенията ще проектира за вас идеалната система за хигиенно сепариране.

 

Culturefuge 400

Сепаратори от гамата Culturefuge – ефективност при деликатна манипулация

Нашата гама херметични центрофуги Culturefuge е специално разработена за процеси, използващи клетъчни култури на бозайници. Благодарение на уникалния си дизайн, Culturefuge отделя много внимателно деликатните клетки от хранителния разтвор, намалявайки до минимум риска от клетъчен лизис и замърсяване на продукта. При скъпите и често продължителни ферментационни процеси, включени в производството на биофармацевтични продукти, не можете да рискувате разваляне на партида поради замърсяване на вътреклетъчните протеини. С Alfa Laval Culturefuge получавате система за събиране на клетки, на която можете да разчитате и която може да се използва във всеки завод, от пилотна или демонстрационна инсталация до най-голямото и мащабно производство.

Запознайте се с основните предимства на оборудването Culturefuge за сепариране:

  • Деликатната работа с клетките свежда до минимум необходимостта от сложна преработка надолу по веригата и освен това производствените разходи са ниски
  • Напълно херметична конструкция
  • Хигиенно оборудване, подлежи изцяло на стерилизация с пара и може да се почиства на място
  • Напълно съвместимо с разпоредбите на FDA
  • Отговаря на най-строгите изисквания за cGMP
  • Лесно разширяване, благодарение на широката гама от модели
  • Лесно приспособимо, може да работи на различни продуктови линии
  • Уникална патентована конструкция с ненадмината производителност

Научете повече за уникалните характеристики на нашата гама Culturefuge за вашето производство на биофармацевтични продукти.

 

Научете повече  Изтеглете брошурата

 

biopharma_culturefuge_vignette.jpg

Първото първокласно решение за сепариране при производство на еднократни биофармацевтични продукти

Запознайте се с Alfa Laval CultureOne: ефективно, доказано избистряне с деликатно манипулиране на чувствителен към раздробяване биологичен материал, придружено с увеличен добив и подобрено възстановяване на протеините. Пригответе се да откриете нови възможности за производство на малки партиди с несравнима производителност.

Alfa-Laval-CultureONE-640x360

Нека ви намерим идеалното оборудване за сепариране

Има много фактори, които трябва да се вземат предвид при избора на центрофуги за събиране на клетки: вида на клетките, концентрацията на клетките в хранителния разтвор, капацитета на системата, бъдещото нарастване на производството, нивото на биологична безопасност и възможните изисквания за херметизация. Нашите експерти могат да ви помогнат да изберете идеалната система за сепариране за вашия процес. Ние гарантираме, че новото ви оборудване отговаря на всички ваши изисквания и осигурява оптимално качество на продукта, производствен добив и производителност. Научете повече за нашите модели сепаратори по-долу.   

Гама Culturefuge

culturefuge_400_right_side_640x360.png

Culturefuge е набор от уникални херметични системи за сепариране с подаване от дъното, разработени специално за клетъчни култури от бозайници, микробни клетки и утаени протеини. Полученото плавно и ефективно ускоряване на подаването към центрофугата помага да се избегне разрушаването на чувствителните към раздробяване мембрани на клетъчната стена. Това прави пречистването на целевите протеини надолу по веригата по-лесно и по-рентабилно.

Гама Clara

clara_250_front_640x360.png

Сепараторите Clara са специално разработени за промишлени ферментационни приложения. Предлагат се като системи във всякакви размери – от модели за лабораторни или полупромишлени дейности до модели за големи промишлени центрофуги за ферментационни инсталации.  Тези центрофуги осигуряват деликатна обработка на продукта, висока ефективност на сепариране и ниска консумация на енергия. В зависимост от модела сепараторите се предлагат с различни конструкции – от нехерметична (с горно захранване) до напълно херметична (с долно захранване) конструкция.

BTPX

btpx_710_system_left_side_640x360.png

BTPX е автоматичен центробежен сепаратор за утаени протеини, микробни хранителни разтвори, хормони и други биофармацевтични приложения. Тази система за сепариране въплъщава в себе си повече от 100 години техническо ноу-хау и разработки и осигурява производителността на центробежните машини в пилотни или средномащабни инсталации. Проектиран за върхови постижения, този сепаратор твърдо вещество-течност може да се използва като избистрящо средство или пречиствател и концентратор.

BTUX

btux_510_system_right_side_640x360.png

Този центробежен сепаратор с дюзи е проектиран за широк спектър от биотехнологични режими, като например ферментации с висока плътност, при които се изисква непрекъснато изхвърляне на твърди частици. Това е едно доказано решение за сепариране, докато се подготвяте за серийно производство. Барабанът на сепаратора е оборудван с уникални вихрови дюзи на Alfa Laval, които предлагат производителност, несравнима с конвенционалните центрофуги с дюзи. Благодарение на високата си ефективност, тази центрофуга с дюзи може да работи близо до границата на запушване.

FEQX

fesx_feqx_520_right_side_640x360.png

Тези сепаратори с барабани с дюзи са предназначени за промишлени ферментационни приложения и се предлагат в много различни размери и конфигурации, всяка от които е проектирана и адаптирана за работа в много широк диапазон от режими за сепариране.

FESX

fesx_feqx_520_right_side_640x360.png

Тези центрофуги с дюзи са идеални за сепариране на микроорганизми с високо клетъчно съдържание и със или без примеси на замърсявания от твърди частици. Клетките се изхвърлят непрекъснато през дюзите, разположени по периферията на барабана. Благодарение на своята конструкция сепараторите могат да се справят с по-големи микроорганизми, например мая, с високо клетъчно съдържание.

FEUX

feux_214_right_side_640x360.png

Сепараторите FEUX съдържат уникална комбинация от конструктивни характеристики с цел осигуряване на оптимално сепариране и ефективност на концентрация в промишлени ферментационни приложения. Тези машини са проектирани за автоматично изхвърляне на отмити твърди частици по време на цикъла на очистване, което прави сепараторите особено подходящи за технологични линии, оборудвани с автоматизирано почистване на място (CIP).

MBPX

mbpx_404_left_side_640x360.png

MBPX е гама от фармацевтични центрофуги с високи скорости на барабана, специално пригодени за микробиологични приложения. Тези системи за центрофугиране са подходящи за сепариране на суспендирани твърди частици с размер на частиците приблизително 0,5 до 500 μm. Тази гама от сепаратори включва както малки лабораторни машини, така и големи промишлени центрофуги. Те се предлагат в две версии: традиционна нехерметична версия с горно подаване или напълно херметична версия с кухи шпиндели.

MBUX

mbux_214_right_side_640x360.png

Промишлените центрофуги MBUX са подходящи за възстановяване на дрожди и други микроорганизми при фармацевтични приложения. Тези сепаратори се предлагат в различни размери и изискват относително малко енергия за възстановяване на концентрирани твърди вещества. Затворената конфигурация на системата подобрява значително хигиената.

Безопасността на пациентите е на първо място

Нашият първи приоритет винаги е безопасността на пациентите и всеки детайл от нашите системи за сепариране на биофармацевтични продукти е проектиран с оглед на това. Нашите решения отговарят на най-високите производствени стандарти за хигиена, годност за почистване, проследимост, документация, системни промени и валидиране. Имаме дългогодишен опит в доставката на центробежно оборудване за фармацевтичната промишленост и разполагаме с регулаторен опит и организационни инструменти за управление на всички изисквания за спазване на cGMP. Освен това предоставяме валидации, сертификати и документация, които отговарят на най-строгите промишлени изисквания. Нашата вътрешна лаборатория за фабрично изпитване (FAT) ни позволява да валидираме всяка система преди доставката, а освен това можем да предоставим и допълнителни услуги за проверка, ако е необходимо.

 

Patient safety

 

clara_support_vignette.jpg

Надеждна работа

С Alfa Laval като ваш сервизен партньор, вие разполагате с пълната подкрепа от страна на нашата глобална мрежа от специализирани експерти по обслужване. Ние предлагаме широка гама от услуги, обхващащи целия живот на вашата система за сепариране, например модернизации, които увеличават производителността на сепариране, системи за контрол и одити. Нашите експерти обучават вашите оператори да работят и поддържат вашата система по оптимален начин с цел максимално повишаване на нейната производителност. Когато е необходимо, нашата дистрибуторска мрежа бързо доставя резервни части с всички необходими сертификати за съответствие. 

Научете повече за обслужването на Alfa Laval

 

Общ преглед на обслужването

Възползвайте се от характеристиките на Alfa Laval

Всички сепаратори Alfa Laval са разработени въз основа на нашия повече от 130-годишен опит с технологията за дисково сепариране и въз основа на нашите задълбочени познания за процесите на клиентите. Разберете как целият този опит е приложен в уникални характеристики за подобрена производителност на сепариране.

featured brands vignette

Разгледайте нашите иновации

Искате ли да научите повече относно нашите иновации в областта на технологиите за сепариране? Щракнете върху връзката по-долу. Alfa Laval е изобретател на първия дисков сепаратор и вече повече от век продължава да бъде лидер в развитието на технологията за сепариране. Радостни сме да споделяме с вас опита, който сме натрупали по пътя на нашето развитие. Посетете нашата база данни Separator Innovator, за да научите повече за напредъка в сепарирането и стъпките, които Alfa Laval предприема, за да продължи да революционизира технологията.

Separator Innovator 640x360