Energybanner
Energybanner 640x360

Устойчивост

Alfa Laval работи за оптимизиране на използването на природни ресурси

Двете страни на устойчивостта

Бизнес принципи

Бизнес принципите на Alfa Laval и нашият Кодекс за поведение описват начините, по които работим в рамките на обществото, докато постигаме своите бизнес цели. Четирите принципа; социален, бизнес интегритет, околна среда и прозрачност включват зачитане на човешките права на нашите служители и общностите, в които работим, както и нашата дейност за намаляване на екологичното влияние.

 

Прочетете повече за нашите бизнес принципи

Бизнес възможности

Устойчивостта в Alfa Laval означава също така завоюване на бизнес възможности. Нашите продукти и решения участват в обработка на води, подобряване на енергийната ефективност, намаляване на въглеродните емисии и ограничаване на екологичното замърсяване, както и отопляване, охлаждане, сепариране и транспортиране на храни. С други думи, устойчивостта е в сърцето на нашата дейност.

 

Прочетете повече за нашите бизнес възможности

Посрещане на предизвикателствата на днешния и на утрешния ден

Alfa Laval дава възможност на клиентите си в хранителния, морския и енергийния отрасъл да разрешат своите текущи и бъдещи екологични предизвикателства – прочетете повече за това и как се справяме с нашите собствени предизвикателства относно устойчивостта в нашия Доклад за устойчивост за 2019 г. Свържете се с нас на sustainability@alfalaval.com и ни кажете какво мислите!

plant with bubble 640x360

Принос към глобалните цели на ООН

Организацията на обединените нации прие 17 цели за устойчиво развитие за 2030 г., известни като „Глобални цели“, които световните лидери обещаха да постигнат. Сътрудничеството между различните сектори – гражданско общество, академичните среди и бизнес общността, е ключово за постигане на тези цели. Основният бизнес на Alfa Laval силно допринася за постигането на много от тези глобални цели.

SDG Wheel v2

Истории и случаи от практиката