Оптимизиране на процесите на охлаждане на водородния електролизатор

Значителна част от търсенето на водород в бъдеще се изчислява, че ще се произведе в електролизатори (алкални/PEM/твърд оксид). Максималното увеличаване на ефективността и експлоатационната продължителност на тези водородни електролизатори ще бъде критична за декарбонизацията. С днешните технологии 20 – 40% от капацитета на водородните електролизатори се преобразува в излишна топлина, която трябва непрекъснато да се охлажда.

Независимо дали става въпрос за предлагана в търговската мрежа днес електролизаторна технология или текущо развитие на следващо поколение електролизатори, оптимизирането на охлаждането на електролизаторите, както и на самата водородна инсталация е ключов фактор за ефикасно и мащабируемо производство на зелен водород.

banner 640 glacier cooling

Идеалният партньор за водородния отрасъл

 

Изгледайте видеото и открийте какво прави идеалния партньор за водородната инсталация.

Като работите с Alfa Laval, получавате:

 • Най-модерно оборудване и опит
 • Надеждност и ефикасност
 • Поддръжка за мащабиране на производството на водород

Енергийноефективно производство на зелен водород

Когато възобновяемото електричество разделя молекулите на водата на водород и кислород в алкален/PEM електролизатор, голяма част от капацитета на електролизатора се преобразува в излишна топлина. Чрез охлаждане на топлината по ефективен, компактен и мащабируем начин, не само увеличаваме максимално ефективността и експлоатационния живот на самия водороден електролизатор, но също така позволяваме допълнително пренасочване на излишната топлина.

Като не се допуска загуба на излишната енергия, общата ефективност на производство на зелен водород може да се увеличи.

Водородни инсталации: Разбираме, че намаляването на експлоатационните разходи и капиталовите разходи е задължително за гарантиране на конкурентно производство на зелен водород. С технологията за топлообмен на Alfa Laval позволяваме намаляване на нивата на разходите за водород.

 • Намаляване на разходите
 • Позволяване на регенериране на топлина
 • Производителността на първо място

Технология на топлообменника: Новото поколение полузаварени пластинчати топлообменници на Alfa Laval отвежда претеглянето на налягането на следващото ниво, разработени за оптимизирана ефективност, за да гарантира надеждна работа в системата на електролизатора.

 • Справя се с високо налягане
 • Приспособима конфигурация
 • Спестява място

Решения за обслужване: С оборудването, използвано в производството на водород, трябва да се борави много внимателно. Свързаните услуги гарантират безопасност чрез наблюдение на изправността на пластинчатия топлообменник, както и удължаване на експлоатационния живот на оборудването.

 • Гарантирана безопасност
 • Ускорява постигането на устойчивост
 • Ефикасност за десетилетия

Ефикасна система за охлаждане на електролизатор с топлообменници Alfa Laval

elextrolyser cooling in green hydrogen production plant

Стек на електролизатор

1. Стек на електролизатор

Тук се концентрира електроенергията и водата се електролизира до най-простите си елементи. Тук се случва магията!

Електролитни охладители

2. Анолитен охладител

3. Католитен охладител

Електролитните охладители са тук, за да поддържат стека при оптимална температура и да отстранят отпадъчната топлина, произведена по време на процеса на електролиза на водата. Това позволява по-добра ефективност и по-дълъг експлоатационен живот на оборудването. Топлообменниците Alfa Laval са идеално подходящи за тези задължения и позволяват повече, като добавят възможността за възстановяване на топлина от тях.

Газови охладители

4. Газов охладител на водород

5. Газов охладител на кислородr

Газовите охладители имат критичната функция да осигурят ефикасността на производството на зелен водород като намалят температурата на газа до възможно най-ниското ниво. Топлообменниците Alfa Laval ви позволяват както безопасна експлоатация, така и възстановяване на топлината от газа, ако желаете.

cleantech_green-hydrogen-tkUEC-onsite-worker640x360.jpg

„Зеленият“ водород дава надежда за бъдещето

„Зеленият“ водород отдавна е с голям потенциал за постигане на европейските климатични цели. Нов пилотен проект, който в момента се провежда в Германия, показва потенциала да превърне това в реалност. Като използва топлообменници Alfa Laval, компанията Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers GmbH провежда тестове с водород вместо инжекционни въглища, за да намали емисиите на CO2 при текущите доменни пещи в гр.Дуисбург. Единственият отпадък от този нов процес, е водната пара.

Този проект, финансиран от германското правителство, използва металургичните газове, произведени по време на производството на стомана, за производство на химикали, като по този начин намалява емисиите на CO2 както в производството на стомана, така и в химическото производство. Вижте пълната история, за да научите повече за основната роля, която технологията на Alfa Laval изигра в този пилотен проект.


Изтеглете брошурата за случая

Захранва най-голямата инсталация за зелен водород в света

Alfa Laval е подписала споразумение за доставка на компактни топлообменници с най-голямата инсталация за зелен водород в света, която ще бъде изградена в Близкия изток. Съоръжението, захранвано от възобновяема енергия, ще е част от град Неом, който се намира в пустинята, с амбицията да установи нов модел на устойчив живот.

 

Научете повече

Neom city

Предложението на Alfa Laval в производството на зелен водород

placeholder swhx 640

Полузаварени топлообменници Alfa Laval

 • Високо ефективен и гъвкав
 • Компактен уред, който пести място
 • Благодарение на отличната енергийна ефективност и удължените интервали между циклите на техническо обслужване са възможни ниски експлоатационни разходи
 • Безопасно и надеждно уплътняване без риск от вътрешно замърсяване
 • Устойчив на ниски нива на налягане и температура

Промишлен пластинчати топлообменици на Alfa Laval

T25_640x360.jpg

Отговаря на съвременните изисквания

 • Максимална топлинна ефективност и малка температурна разлика
 • Компактни – пестят място, лесни за обслужване и поддръжка
 • Максимално време на експлоатация – по-малко замърсявания, напрежение, износване и корозия
 • Гъвкав – лесен за адаптиране към променените изисквания на работния режим

Alfa Laval AlfaNova

Hydro-placeholder-640x460.jpg

Устойчив, безопасен и рентабилен

 • Патентована технология AlfaFusion на Alfa Laval
 • 100% конструкция от неръждаема стомана
 • Буквално без поддръжка
 • Намалени разходи за инсталиране

Филтър ALF на Alfa Laval

alf_640x360.png

За всички топлообменници Alfa Laval

 • Автоматично обратно промиване за непрекъснат процес на филтриране
 • Лесен монтаж и поддръжка
 • Увеличено време за работа на системата за охлаждане и намалени разходи за поддръжка
 • Надеждна, доказана технология

Свържете се с нас за по-ефективно производство на зелен водород

Имаме опит в производството и мащабирането на зелен водород и можем да го споделим с вас. Свържете се с нас днес за допълнителна информация и си партнирайте с нас за по-устойчиво бъдеще.

Alfa_Laval_Green hydrogen_Electrolysis_process.png

Вашата информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност и защита на личните данни.

Енергийно ефективни чисти водородни решения

Искате ли да знаете повече за това как Alfa Laval подпомага развитието в цялата верига на стойност на водорода? Разгледайте нашите предложения във всичко – от производството до крайния потребител.

Green hydrogen hero image web

Пречистване на водата за производство на зелен водород

Качеството на водата е от съществено значение за оптимизиране на производството на зелен водород. В комбинация с енергийната ефективност, то става още по-важно. Научете повече за това как Alfa Laval може да предложи генериране на водата за производство на зелен водород.

Hyduo 640x360


cleantech_symbol_RGB_png.png

Устойчиво партньорство