Енергийно ефективни чисти водородни решения

Защо водородът е горивото на бъдещето 

Тъй като 47% от промишленостите в света не са съвместими с електрификация, са ни необходими значими алтернативи, за да отменим изцяло използването на изкопаеми горива. Чистият водород ще е един от тях. Всъщност нарастващото търсене на зелен и „син“ водород означава, че може да представлява над 20% от търсенето на енергия в света до 2050 г. 

Водородът е подходящ носител на енергия за редица приложения, особено на трудните за реконструиране сектори. И при условие, че идва от възобновяеми и нисковъглеродни източници, това може да се съществен компонент по пътя към постигане на нулеви емисии. Вече можем да видим ключовата роля на водорода и неговите деривати и каква ще е тя в няколко отрасъла, като производството на химически препарати и стомана. Може също така да се използва в морските и пътни/извънпътни сектори, както и да предоставя гъвкаво генериране на захранване. 

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Съществената роля на енергийната ефективност в решенията за водород 

Alfa Laval предлага най-широката гама от енергийноефективни топлообменници за производство, разпределение, транспортиране, съхранение и употреба на зелен водород. След 90 години усъвършенстване на нашите доказани технологии, Alfa Laval е партньор за всички видове приложения за отопление и охлаждане във водородната икономика, като поддържа промишлеността в нейното мащабиране и ускоряване към енергийния преход.  

Комбинацията от опита на Alfa Laval с топлообменниците и глобалните възможности за производство ни правят подходящия партньор във всичко – от енергийноефективно охлаждане на електролизатори, през балансиране на инсталацията и генериране на прясна вода до разработване на горивни клетки и диспенсъри за предварително охлаждане в станциите за зареждане.  

Hydrogen production_flowchart with numbers.png

1. Охлаждане на електролизатори

Знаехте ли, че 20 – 40% от енергията, генерирана от електролизатори, се губи като топлина? Топлообменната технология на Alfa Laval гарантира ефективното охлаждане на електролизатора, балансиране на инсталацията и позволява повторна употреба на топлината.

Вижте как Alfa Laval може да помогне за оптимизиране на процесите на електролизатора.

Научете повече

 2. Производство на водород с пречистена вода

Високото качество на водата е от съществено значение при производството на зелен водород. Но знаехте ли, че технологията за топлообмен на Alfa Laval прави възможно използването на морска или речна вода в производството на зелен водород, като същевременно увеличава ефективността на системата?

Открийте още какво може да предложи Alfa Laval за пречистване на водата.

Научете повече

3. Pешение Power-to-X

Преобразуване на възобновяемо електричество в жизнени молекули изисква система с широка перспектива. Опитът и широката гама топлообменна технология на Alfa Laval могат да предложат ефективно отопление и охлаждане с приложението power-to-X.

Научете как Alfa Laval може да подпомогне Power-to-X в индустриален мащаб.

Научете повече

4. Пълно оптимизиране на клетъчна система

 Преобразуването на базирани на водород горива обратно в захранване е възможно чрез горивни клетки. Усъвършенстваната технология на топлообмен на Alfa Laval позволява надеждна топлинна ефективност и развитие и мащабиране на решенията със система с горивни клетки.

Вижте как Alfa Laval поддържа оптимизация на системи с горивни клетки.

Научете повече

5. Охлаждане при зареждане с водород

Ефикасно и безопасно зареждане с водород за поддържане на надеждна инфраструктура за базиран на водород транспорт. Технологията за топлообмен на Alfa Laval позволява оптимизирано предварително охлаждане в решенията за зареждане с водород.

Открийте уникалното решение на Alfa Laval, разработено за оптимизиране на предварителното охлаждане при зареждане с гориво.  

Научете повече

Верига на стойността на „зеления“ водород

Green-hydrogen-value-chain

Как се произвежда чистият водород

зелен или чист водород се произвежда чрез електролизатор, където възобновяемо електричество разделя водните молекули на водород и кислород.

Независимо дали използвате електролизатора, базиран на PEM, алкална или твърдо-оксидна технология, Alfa Laval има енергийноефективно и мащабируемо решение за вас. Нашата топлообменна технология може да ви подкрепи с всичко – от охлаждащи електролити и газове до възстановяване на излишната топлина и балансиране на инсталацията.

Освен това нашите технологии за генериране на прясна вода правят възможно клиентите ни да използват повторно излишната топлина от електролизатора, като същевременно преобразуват морска или речна вода в чиста вода, необходима за тези приложения.

Как се използва чистият водород

Водородът е чисто гориво, което може да се използва в много сектори, като суровина за производство на химически препарати и материали, гориво за захранване и генериране на топлина както в промишлени, така и в децентрализирани решения. Може дори да се използва като гориво в тежкотоварния транспорт.

Alfa Laval подкрепят потребностите от отопление и охлаждане във веригата на стойността на водорода, като покрива всичко споменато по-горе. Имаме продукти, които са специално създадени за разработване на горивни клетки, зареждане с водород и индустриално балансиране на инсталации. И благодарение на нашите глобални производствени възможности, можем да поддържаме ефикасно използване на водород и неговите деривати.

„Син“ водород, активиран от улавяне на въглерод

Редица технологии и решения се включват, когато става въпрос за ускоряване на енергийния преход, включително „син“ водород. Това е водород, който се произвежда от технология за ефикасно улавяне на въглерод, който помага в процеса на отдалечаване от традиционните източници на изкопаеми горива. Искате ли да откриете какво предлага Alfa Laval в технологиите за улавяне на въглерод?

Carbon Capture Utilization Storage hero image web

Съхранение на енергията, което е от критично значение за натрупване при възобновяеми източници

Съхраняването на междинна възобновяема енергия за употреба по-късно ще е от критично значение за отключване на енергийния преход. Редица различни технологии за съхранение на енергия ще излязат на пазара, а ние сме готови да ги подкрепим всичките. Искате ли да научите повече за предложенията на Alfa Laval в сферата на съхранение на енергия?

Energy-storage

Hydrogen council.png

Сътрудничеството ускорява енергийния преход

Трансграничното сътрудничество е съществена част от ускоряването на енергийния преход. Ето защо Alfa Laval се присъедини към 150 компании в целия свят като горд подкрепящ член в Съвета в областта на водорода. Компаниите членове работят заедно за разработване на водородни решения в цялата верига на стойността и насърчават прехода към чиста енергия.

Научете повече

360° изглед на активирането на водородна екосистема

Водородът и неговите деривати са критични за енергийния преход и трябва да си сътрудничим за постигане на успешна пълномащабна екосистема от power-to-X-to-power.

Ето защо Alfa Laval събра 30 заинтересовани лица по веригата на стойност на водорода, за да изследва 360° изглед на ускоряването на активирането на екосистемата на водорода.

Любопитни ли сте да научите повече?

Свържете се с нас днес за повече информация за нашите решения, свързани с водорода. Готови сме да ви подкрепим.

Green_hydrogen_hero_image_web.jpg

Вашата информация се съхранява и обработва в съответствие с нашата политика за поверителност и защита на личните данни.