Уплътнени пластинчати топлообменници

Оборудване за услуги за пластинчати топлообменници

Оборудване за почистване на място (CIP)

Когато възникне замърсяване в топлообменниците, система CIP позволява бързо, рентабилно и лесно почистване в производствената линия без демонтиране на оборудването. Като се елиминират повтарящите се и излишни отваряния на оборудването, можете драстично да намалите както потреблението на резервни части, така и броя на необходимите човеко-часове за почистване.

CIP блоковете са лесно за експлоатация:

 • Свържете CIP блока към топлообменник
 • Смесете почистващ препарат с вода в резервоара и загрейте сместа
 • Пуснете почистващият разтвор да циркулира за няколко часа
 • Източване и изплакване
 • Разкачете CIP блока
 • Топлообменника се връща към нормална пълна производителност

Техническа брошура за CIP 200L и 400L - лесни за работа подвижни блокове

Техническа брошура за CIP 1800L и CIP 2800L - монтирани на шейна блокове, идеални за големи топлообменници

 

Оборудване за обратно промиване

Макар пластинчатите топлообменници отдавна да са асоциирани със запазване на енергия с помощта на природни ресурси като езерна вода, речна вода, морска вода и вода от охлаждащи кули, с тези природни ресурси естествено идват и отпадъци като пясък, миди, листа и водорасли. За да се помогне на пластинчатия топлообменник да работи ефективно, може да се използва клапан за автоматично обратно промиване.

Какво е обратно промиване?

Обратното промиване е обръщането на посоката на потока за кратко време. Така се промиват частиците, които са се акумулирали на входа на пластинчатия топлообменник. Типична настройка е три пъти на ден за тридесет секунди. Чрез автоматично отстраняване на тези отпадъци ежедневно клапанът за обратно промиване ще допринесе за много години безпроблемна експлоатация.

Техническа брошура за клапан за автоматично промиване

 

Филтриране на порта на пластинчат топлообменник

Филтрите на портовете не позволяват чужди тела да попаднат и да запушат топлообменник. Филтърът е проектиран за експлоатация при условия, включващи морска вода, технологична вода, вода от охлаждащи кули или друг вид вода, съдържаща частици с потенциален риск от нарушаване на производителността на системата.

Техническа брошура за филтрация на PHE порта

 

Сервизни инструменти 

Специално разработени сервизни инструмента защитават уплътнените пластинчати топлообменници от повреда при работа и увеличават максимално тяхната ефективност.

Пример за сервизни инструменти:

 • Затягащи устройства – отварят се за отваряне и затваряне
 • Храпови захващащи елементи – използват се за отваряне и затваряне
 • Средство за почистване на резби и транспортиране на гайки – използват се за отваряне/затваряне и почистване на затягащите болтове
 • Подемни устройства за големи топлообменници – използват се за манипулации с болтове и пластини по време на сглобяване и разглобяване

Необходими ли са специални инструменти?

 • Да, правилните сервизни инструменти са необходими за правилното извършване на обслужването
 • Без тези инструменти повредата за оборудването може да е по-голяма от спестяванията от стойността на инструментите

 

Contact us for more information.